Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Messilässä puhdistetaan öljyistä maaperää (Päijät-Häme)      

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Hollolan Messilän golfkentän vanhan tankkauspaikan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Messilän golfkentän yhteydessä ollut huoltoajoneuvojen tankkauspaikka on purettu ja alueen öljyinen maaperä puhdistetaan. Maahan on päässyt vuosien varrella öljyä polttoainesäilöstä ja ajoneuvojen huollon yhteydessä. Öljyistä maata on noin 100 neliömetrin alueella yhteensä arviolta 100 tonnia. Maaperän puhdistamisesta vastaa Messilä Golf Oy. Alue on tarkoitus puhdistaa vielä tämän talven aikana.  

Pilaantunut maa tulee puhdistaa, ettei maaperässä oleva öljy vaaranna pohjaveden laatua ja haittaa alueen maankäyttöä. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään ja varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

 

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme

 

Lisätiedot

Johtava asiantuntija Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240, olli.valo(at)ely-keskus.fi

 

Tiedotus

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037, kirsi.elomaa(at)ely-keskus.fi            


Alueellista tietoa