Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Maatilojen peltovalvonnat alkavat Pohjois-Savossa (Pohjois-Savo)

Maatalouden tukea saa Pohjois-Savossa noin 3 600 tilaa. Valvonnassa tarkastetaan tilojen ilmoittamia pinta-aloja ja viljelytoimenpiteitä.

Pohjois-Savossa valvotaan kokotilavalvonnoissa tänä kesänä noin 200 maatilaa. Pohjois-Savon ELY-keskus aloittaa valvonnat tukihakemusten viimeisen jättöpäivän 15.6. jälkeen. Tilakierrokset alkavat seuraavalla viikolla.

Valvontapäällikkö Pauli Lehtonen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta kertoo, että valvontamenettelyt ovat viime vuosina olleet muutoksessa. Tietojärjestelmien muutokset, sähköinen haku sekä maksatusaikojen muutokset ovat vaikuttaneet valvonnan kulkuun.

– Edelleen valvonnassa mitataan pinta-aloja, tarkastetaan lohkojen viljelykuntoisuutta sekä asiapapereita. Pääosa asiakirjoista tarkastetaan kuitenkin talven asiakirjavalvonnassa ja osa tukiehdoista voidaan tarkastaa vasta seuraavana keväänä, Lehtonen kuvaa.

Kesän maasto- ja maatilavalvonnoissa keskitytään havaintojen tekemiseen ja dokumentoimiseen. Lehtonen korostaa, että jatkon kannalta on entistä tärkeämpää, että tarkastaja ja viljelijä ovat yhtä mieltä valvonnan tuloksesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

– Viljelijät eivät voi aina olla paikalla valvonnassa, mutta on tarpeellista, että keskustelut esimerkiksi viljelytoimenpiteistä käydään silloin, kun syyt ja seuraukset ovat nähtävissä.

Kun sähköiset järjestelmät kehittyvät, yhteydenpito on mahdollista myös tietojärjestelmien kautta. Tällä hetkellä joissain tapauksissa on jo mahdollista, että viljelijä tarkastaa tehdyn pinta-alakorjauksen heti valvojan tekemien muutosten jälkeen omalta tietokoneeltaan. Järjestelmien kehittymistä odotellessa yhteyden kuitenkin saa kasvokkain sekä puhelimen, sähköpostin ja kirjepostin välityksellä. Kokonaan paperitonta valvontaa kokeiltiin maastotarkastuksissa viime vuonna ja kokeilua jatketaan edelleen.

Mikä tahansa tila voi tulla valvotuksi

Kokotilanvalvonnoissa tarkastetaan viljelijöiden päätukihaussa jätettyjen hakemusten tietoja. Valvonnassa tarkastetaan kasvulohkojen pinta-alat, viljelykasvit sekä viljelytapa ja muut tukikelpoisuuteen vaikuttavat asiat eri tukien osalta. Pinta-alojen mittauksessa käytetään ilmakuvia ja gnss-mittausjärjestelmää.

Tarkastuksissa valvotaan myös maatalouden ympäristökuormituksen vähentämiseen kohdistuvia toimenpiteitä kuten vesistöihin rajoittuvien peltojen suojavyöhykkeitä ja ravinteiden käyttöä viljelyssä sekä ympäristökorvaukseen liittyviä asiakirjoja. Viljelijän pitää esittää valvojalle esimerkiksi viljavuustutkimus, viljelysuunnitelma ja viljelymuistiinpanot.

Kokotilanvalvonnat tehdään pääasiassa työpareittain ja tilakäynti saadaan tehtyä yleensä yhden päivän aikana. Peltovalvonnasta pyritään ilmoittamaan viljelijöille etukäteen.

– Tavoitteena on tehdä valvonnat valmiiksi marraskuun puoliväliin mennessä, jotta maksatus voitaisiin aloittaa suunniteltujen aikataulujen mukaan. Kolean kevään ja viivästyneiden kylvöjen ei pitäisi viivästyttää valvontaa, Lehtonen kertoo.

Maatalouden tukea saa Pohjois-Savossa noin 3 600 tilaa. Maataloustukien valvonnalla pyritään varmistamaan, että viljelijät saavat tuet mahdollisimman oikein ja tasapuolisin perustein koko maassa. Tilat, jotka valvotaan, valitaan satunnaisella otannalla tai riskianalyysin perustuen, joten mikä tahansa tila voi tulla valvotuksi.

Ilmakuvista tehtävät tarkastukset jo aloitettu

Peltolohkorekisteriin liittyvät, uusien ilmakuvien perusteella tehtävät tarkastukset pelloilla on aloitettu jo aiemmin tänä keväänä. Rekisterin aineistojen ja ilmakuvien laadun parantuessa ovat lohkojen maastotarkastukset vähentyneet ja pienemmät rajakorjaukset tehdään suoraan Maaseutuviraston toimesta. Näin myös tarkastetut pinta-alat on saatu hakijoiden käyttöön ennen tukihakuajan päättymistä.

Ilmakuva-aineistot pyritään uusimaan viiden vuoden välein. Tänä keväänä uutta kuvaa saadaan Vieremän, Iisalmen, Sonkajärven ja Rautavaaran alueilta.

Lisätietoja:
Pohjois-Savon ELY-keskuksen valvontapäällikkö Pauli Lehtonen, p. 040 5316 678, pauli.lehtonen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa