Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Maaseutuohjelman tukihaku Hyrrä-tietojärjestelmässä (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

Maaseudun kehittämistukihakemuksia on koko maassa saapunut ELY-keskuksiin ja Leader-ryhmiin tähän mennessä yhteensä yli 2 500 kappaletta, joista sähköisen Hyrrä-tietojärjestelmän kautta lähes 90 %. Suoraan tähän sähköiseen järjestelmään tehtyjen hakemusten määrä on ilahduttavan korkea, vaikka tällä ohjelmakaudella maaseudun kehittämistukien haku on vasta ensimmäistä kertaa sähköinen. Viranomaiset käsittelevät hakemukset samalla järjestelmällä, jolla hakijat hakevat tuet. Myös arkistointi  on sähköinen.

Päätöksentekoa ELY-keskuksissa on viivästyttänyt Maaseutuviraston Hyrrä-tietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvät ongelmat. Erityisesti tämä on koskenut yritys- ja hanketukia. 

Yritystukihakemuksia on Pohjois-Karjalan ELY-keskukseen jätetty kaikkiaan 101 kpl, joissa haettu tuki on 8,1 m€.  Näiden osalta päätöksenteko mahdollistui joulukuun lopulla 2015, jolloin myös ensimmäiset päätökset tehtiin.

Kehittämishankehakemuksia on jätetty 39 kpl, joissa haettu tuki on 11,5 m€. Leader-hankkeita on vireillä 93 kpl. Näiden osalta päätöksenteko käynnistyy tammikuussa.

Yritys- ja hanketuissa ensimmäiset päätökset tehdään paperipäätöksinä, koska sähköinen päätöksenteko Hyrrä-tietojärjestelmässä ei ole vielä mahdollista.

Yritys- ja hanketuissa hakija voi käynnistää hankkeensa tai investointinsa omalla riskillä siinä vaiheessa kun hakemus on jätetty ja se on tullut vireille Hyrrä-järjestelmään. Hakija saa tästä ilmoituksen sähköpostiinsa.

Myös maatilainvestointien tuet ja maatilojen aloitustuet haetaan ja käsitellään Hyrrä-tietojärjestelmässä. Tältä osin päätöksenteko oli mahdollista jo syksyllä 2015. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa maatilojen investointitukipäätöksiä tehtiin kaikkiaan 26 kpl. Aloitustukipäätöksiä tehtiin yhdeksään hakemukseen. Korkotukilainojen nostolupapäätöksien teko on myös käynnistynyt. Aloitus-  ja maatila-investointituen osalta hakija voi käynnistää hankkeen vasta päätöksen saatuaan.

Tämän hetken tietojen mukaan maksatuksien hakeminen ja maksaminen käynnistyvät helmikuussa.                            

Tukien hakeminen on jatkuvaa HYRRÄ-järjestelmässä

Tukien hakeminen on siis mahdollista ja se jatkuu Hyrrä-järjestelmässä kaikkien em. tukien osalta. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Hyrrä-palvelussa 24/7 (www.mavi.fi/hyrra). Sähköiseen asiointiin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Lisäksi hakijan tulee huolehtia ennen hakemuksen tekemistä, että hänellä on kirjautumiseen tarvittava Katso-tunniste ja valtuutukset tehtynä osoitteessa yritys.tunnistus.fi. Aloittava yrittäjä voi hakea tukea myös ilman Katso-tunnistetta.

Haku on jatkuvaa, päätökset tehdään valintajaksoittain.

Puhdas ja energinen maakunta

Pohjois-Karjalassa maaseutuohjelmaa toteutetaan oman maakunnallisen suunnitelman mukaisesti. Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta -suunnitelman mukaan nyt alkaneella EU:n ohjelmakaudella (2014-2020) maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen on jaossa lähes 350 miljoonaa euroa. Tavoitteena on edistää ja monipuolistaa maaseudun elinkeinoja ja parantaa työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista. Lisäksi tavoitteena on maaseudun elinvoiman lisääminen ja elämänlaadun vahvistaminen paikallisella omaehtoisella toiminnalla.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja maakunnan kolme Leader-ryhmää; Vaara-Karjalan Leader, Joensuun seudun Leader ja Keski-Karjalan Jetina ry neuvovat tukien hakemisessa ja Hyrrä-järjestelmän käytössä.

 

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Pekka Tahvanainen puh 0295 026 107, pekka.tahvanainen(at)ely-keskus.fi

Maaseudun yritystuet
Yritysasiantuntija Tapani Mikkonen
puh. 0295 026 079, tapani.mikkonen(at)ely-keskus.fi

Yritysasiantuntija Mauri Räsänen (myös aloitustuet)
puh. 0295 026 100, mauri.rasanen(at)ely-keskus.fi

Yritysasiantuntija Seija Varis
puh. 0295 026 114, seija.varis(at)ely-keskus.fi

LEADER  ja EIP-hankkeet
Maaseudun kehittämisen asiantuntija Tuomo Hämäläinen
puh. 0295 026 053, tuomo.hamalainen(at)ely-keskus.fi

Yritysasiantuntija Tapio Leinonen (myös maatilainvestoinnit)
puh 0295 026 073, tapio.leinonen(at)ely-keskus.fi

Maaseudun kehittämishankkeet
Maaseudun kehittämisen asiantuntija Terho Sirviö
puh.  0295 026 103, terho.sirvio(at)ely-keskus.fi


Pohjois-Karjalan maaseutusuunnitelma Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta
http://maakaista.fi/tiedostot/P-Kn_Maaseutusuunnitelma_2014-2020.pdf


Alueellista tietoa