Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Maanteiden kelirikkoaika on alkamassa (Keski-Suomen ELY-keskus)

Maanteiden kelirikkoaika on alkamassa Keski- Suomen alueella. Aukeilla paikoilla tämä näkyy mm. soratien pinnan pehmeämisenä . Tiestöllä näkyy myös jo routaheittoja. Kelirikosta varoittavia liikennemerkkejä pystytetään jo sorateiden varsille.

Kelirikon ennustetaan olevan tänä keväänä tavanomainen. Pakkaskausi oli lyhyt, joten routaa on nyt normaalitalvea vähemmän.  Sorateiden pinnat jäätyivät märkänä, mikä  vaikuttaa  osaltaan pintakelirikon esiintymiseen. Lopulta kevään säällä on kuitenkin aina suuri merkitys sille, minkälaisena kelirikko esiintyy tiestöllä. Kuiva ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset pitävät orastavankin kelirikon kurissa. 

Kevään edistymisestä riippuen sulamisvesi voi paikoin ajautua tielle ja pehmentää sorateiden pintaa tai muutoin aiheuttaa ongelmia liikenteelle.  Kylmä tien runko pitää tien rummut jäässä, jolloin vesi helposti etsii uuden kulkutien. Maanteillä on paljon yksityistieliittymiä. Niiden rumpujen auki pito kuuluu yksityistien liittymän omistajalle.

Päällystetyt tiet ovat kärsineen lauhasta ja sateisesta talvesta

Päällystetyt tiet ovat kärsineet talven lauhoista ja sateisista keleistä selvästi normaalia enemmän. Päällysteen reikiä, halkeamia ja muita vaurioita on nyt hyvin paljon. Vilkasliikenteiset tiet ovat urautuneet nastarengaskauden aikana.

Päällysteteille on jouduttu tekemään talven aikana runsaasti paikkauksia.

Liikenteen rajoittaminen kelirikkoisilla teillä

Jos kelirikkotilanne kehittyy sellaiseksi, että on odotettavissa tien vaurioitumista, tielle asetetaan painorajoitus. Painorajoitusten tarkoituksena on estää teiden vaurioituminen, mutta myös turvata elintärkeiksi katsottujen kuljetusten suorittaminen. Kelirikkoaikanakin tiet tulisi saada pidettyä sellaisessa kunnossa, että jokaiseen talouteen voidaan kulkea vähintään henkilöautolla. Painorajoitustarve vaihtelee paljon paikallisista maaperä- ja kosteusolosuhteista johtuen.

Asetetut painorajoitukset eivät koske elintärkeitä kuljetuksia. Elintärkeiksi kuljetuksiksi katsotaan

  • hälytys- ja tienpitoajoneuvot
  • linja-autot reittiliikenteessä
  • maidon, energiahuollon (säännölliset ja välttämättömät), teuraseläinten, eläinrehun, siemenviljan, polttoaineiden ja talousjätteiden kuljetukset
  • kevätkylvöihin liittyvät raskaiden maatalouskoneiden siirrot
  • tilakohtaiset lietelannan ajot
  • kauppojen päivittäistavarakuljetukset sekä myymäläautoliikenne.

Myös elintärkeissä kuljetuksissa on pyrittävä pienempään kalustoon ja pienempiin kuormiin esimerkiksi kuljetusten reittien suunnittelulla.

Sen sijaan esimerkiksi puutavara-, maa-aines- ja rakennustarvikekuljetuksia ei katsota elintärkeiksi kuljetuksiksi. Näitä varten ELY- keskus voi myöntää tilapäisiä maksullisia kuljetuslupia painorajoitetuille teille. Lupaa ei saa kuitenkaan automaattisesti, vaan jokaisen tapauksen käsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus, kuljetuksen massa ja tien sen hetkinen kunto. Lupia myöntävät aluevastaavat virka-aikana.

Keski-Suomessa painorajoituksia on keväisin ollut viime vuosina noin 50–300 km. Keväällä 2012 painorajoituksia oli 110 km ja keväällä 2013 ja 2014  rajoituksia oli ainoastaan noin 10 km. Kelirikon aiheuttamista liikennettä vaarantavista esteistä voi ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle 0200- 2100. Kelirikkoteiden ongelmia voidaan lieventää mm. suunnittelemalla raskaita kuljetuksia mahdollisten yöpakkasten aikaan, mikä osaltaan vähentää painorajoitusten tarvetta.

Lisätietoja:

Tietoa painorajoitusuhan alaisista teistä ja kevään edistyessä voimassa olevista painorajoituksista saa osoitteesta: www.liikennevirasto.fi/painorajoitukset.

Painorajoituksista saa lisäksi tietoa puhelimitse Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalta 0200-2100 ja ELY-keskuksen aluevastaavilta (Liikenteen asiakaspalvelu, 0295 020 600).

Kunnossapitopäällikkö Jari Mikkonen p. 02950 24703

Ylläpitovastaava Eino- Matti Hakala p. 02950 24679 ( päällysteasiat)

Aluevastaava Timo Hyvönen, p. 02950 24682


Alueellista tietoa