Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Luoteis-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut, lisäsatsausta erityisesti liikennekasvatukseen ja viestintään (Pirkanmaan ELY-keskus)

Luoteis-Pirkanmaan viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelma on laadittu yhteistyössä kuntien, ELY-keskuksen, Liikenneturvan ja poliisin kanssa. Suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja satsausta valittuihin painopistealueisiin. Liikenneturvallisuustyön aktivoimiseksi seudulla on otettu käyttöön keväällä 2016 liikenneturvallisuustoimija.

Kunnille vuosittain miljoonakustannukset onnettomuuksista – käyttäytymisen muutos pelastaisi monet

Vuosina 2010–2014 Luoteis-Pirkanmaan alueella kuoli liikenneonnettomuuksissa keskimäärän vuosittain kolme ja loukkaantui 42 henkilöä. Tilanteen parantamiseksi suunnitelmassa asetettiin seudun liikenneturvallisuustyölle visio, onnettomuuksien vähenemätavoite ja painopistealueet. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä liikennekuolemia ei enää tapahdu ja loukkaantuneita on enintään 33 (lähtötaso 52). Seudulla tapahtuvista liikenneonnettomuuksista aiheutuu nykyisin vuosittain noin 26 miljoonan euron kustannukset, joista kuntien osuus on noin 4–5 miljoonaa euroa. Jos kaikki käyttäisivät laissa määrättyjä turvalaitteita ja liikenteestä saataisiin pois rattijuopot, itsemurhat, sairaskohtaukset ja ylinopeudet, säästettäisiin vuosittain seudulla jopa 3–4 ihmishenkeä.

Seitsemän painopistealuetta

Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet on yhdessä kuntien, ELY-keskuksen ja sidosryhmien kanssa kohdistettu valittuihin painopistealueisiin. Suunnitelmaan sisältyy toimenpide-ehdotuksia liittyen yhteistyöhön, liikennekasvatukseen ja viestintään, jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantamiseen, nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseen, liikenteen valvontaan sekä iäkkäiden liikkumismahdollisuuksien turvaamiseen. Liikenneympäristön turvallisuutta parantavien toimenpiteiden pääpaino on pienehköissä ja kustannustehokkaissa toimenpiteissä. Lisäksi erityispanostusta vaatii valtatie 3 kokonaisvaltaisen parantamisen edistäminen ja olemassa olevien suunnitelmien toteuttaminen. Suunnitelman toteuttamisen vastuu jakautuu toimenpiteen luonteesta riippuen kuntasektorille, ELY-keskukselle, Liikenneturvalle, poliisille ja muille sidosryhmille. Erityisesti nopeusrajoitustoimet, ajoratamaalaukset, liikennemerkkimuutokset ja muut pienet toimet pyritään toteuttamaan lähivuosina.

Liikenneturvallisuustoimija tukemaan kuntatason toimintaa

Luoteis-Pirkanmaan viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisen tukemiseksi alueella on otettu käyttöön liikenneturvallisuustoimijamalli. Liikenneturvallisuustoimijalla tarkoitetaan ulkopuolista liikenneturvallisuusasiantuntijaa, joka avustaa kuntia laaditun suunnitelman edistämisessä ja liikenneturvallisuustilanteen seurannassa. Liikenneturvallisuustoimijan tehtävät painottuvat liikennekasvatukseen ja viestintään, mutta ne sisältävät myös liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden seuranta-, tuki- ja jatkosuunnittelutehtäviä.

Raportti on ladattavissa osoitteesta: https://www.doria.fi/handle/10024/123408    

Lisätietoja projektista antavat:


Alueellista tietoa