Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Liikennemarkkinat murroksessa
- Tulevaisuuden liikenne nähdään palveluna  (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)


 

Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Trafi ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus järjestivät sidosryhmäseminaarin liikenteen palveluista, digitalisaatiosta ja automaatiosta 4.2.2016 Kouvolassa. Asiantuntija-alustusten jälkeen päästiin ryhmäkeskusteluihin, joissa pohdittiin liikenteen palveluiden ja markkinoiden toimivuutta alueella. Ministeriön väki sai kotiinviemiseksi tilaisuudesta vinkkejä ja viitoituksia kohti palvelempia liikennemarkkinoita.

Oy Suomi Ab ottaa vahvasti liikennesektorilla loikkaa kohti palvelevampaa ja turhista säädöksistä ja normeista vapaampaa yhteiskuntaa. Tuottavuusloikka tehdään digitaalisilla innovaatioilla ja markkinaehtoisilla palveluilla.

Liikennekaaressa rakentuu digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö

Liikenne- ja viestintäpolitiikka kohtaavat hallituksen kärkihankkeissa, missä tartutaan digitalisaation mahdollisuuksiin ja puretaan turhaa sääntelyä ja byrokratiaa. Hallituksen kärkihanke, "Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen", keskittyy elinkeinoelämän digitalisaation edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on tehdä Suomesta suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja digitaalisuuteen perustuville liiketoimintamalleille. Digitaalisen kasvuympäristön kehittämistyö tehdään liikenne- ja viestintäministerin johdolla yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja elinkeinoelämän kanssa. 

Hankkeessa on viisi toimenpidettä, jotka käynnistyivät syksyn 2015 aikana ja yksi niistä on digitaalisten palveluiden kasvuympäristön "Liikenne palveluna" rakentaminen. - Liikenne nähdään tulevaisuudessa palveluna enemmin kuin fyysisenä verkkorakenteena, kiteytti yksikön johtaja, liikenneneuvos Ari-Pekka Manninen liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintakonseptien käyttöönottoa vauhditetaan liikennekaarella. Sillä tarkoitetaan uutta lakia, johon kootaan kaikkien liikennemuotojen sääntely. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan norminpurkuun kuuluu myös tieliikennelain kokonaisuudistus.

Liikkuminen palveluna = Mobile As A Service

Liikenne- ja viestintäministeriön organisaatio on kokenut vuoden vaihteessa uuden muutoksen, ja uutena ajatuksena on, että hyvien palveluiden varmistaminen on ministeriön keskeinen tehtävä. – Uudistunut ministeriö toteuttaa tehokkaammin hallitusohjelman tavoittelemia ratkaisuja. Siitä hyötyvät jatkossakin sekä liikenne että viestintä, jotka kietoutuvat liikkuvassa digitaalisessa maailmassa toisiinsa yhä tiukemmin, toteaa kansliapäällikkö Harri Pursiainen blogissaan 12.1.2016.

- Meidän on tehtävä valinta, haluammeko olla liikenteen automaatiossa  edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä, kuljemmeko vain virran mukana vai tipahdammeko kyydistä kokonaan pois, Ari-Pekka Manninen pohti tilaisuuden lopuksi.

Tavoitetila ei voi olla mitään muuta kuin tehdä Suomesta liikennesektorin edelläkävijä.

Liikennejärjestelmävastaava Jussi Kailasto Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta kertoi Kaakkon opastuskokeilupilotista. Sillä tarkoitetaan kokeilua E18-väylän alueen, elinkeinoelämän ja matkailun toimintaedellytyksiä parantavan opastusjärjestelmän kehittämisestä. Tämä tapahtuu yhdistämällä perinteiset ja uudistuvat markkinointikanavat, älyliikenne ja tieliikenteen opastusjärjestelmän erilaiset vaihtoehdot. Lopputulema voisi olla esim. mobiilisovelllus matkailijoille.
- Kokeilun sisältö ja teemat tukevat mm. Kymenlaakson maakuntaohjelman Elinvoimaa Pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä -tavoitetta, Jussi Kailasto kertoi.
Opastusmerkkejä riittää E18-tiellä!4.2 2016 pidettiin myös ELY-keskuksen aluetilaisuus, missä ELY-keskuksen, ministeriön, Liikenneviraston ja Trafin asiantuntijat pohtivat liikenne palveluna -toimintamallia. Esille nousi mm. se, kuinka valtio turvaa oman näkökulmansa liikennejärjestelmän kehittämiseen; miten saadaan jatkossa alueiden käytön ohjaus ja liikenneinfran kehittäminen toimimaan yhteen?


Liikennevirasto on käynnistänyt kolmivuotisen digitalisaatiohankkeen, joka raivaa Suomessa tietä esim. liikenteen uusille palveluille ja automaattiajamiselle
- Muuttuvassa maailmassa tarvitaan uusia ratkaisuja, ja viranomainen haluaa edistää teknisiä kokeiluja; tästä esimerkkinä arktisten olosuhteiden testialue Aurora. Viranomaisen rooli on olla tiedon tuottaja ja mahdollistaja, kertoi yksikön päällikkö Juuso Kummala Liikennevirastosta.
 


Trafin digitaalinen kärkihanke ajoneuvon vakuuttamisesta ja rekisteröinnistä sähköisesti yhdellä kertaa sattuu hyvin hallituksen kärkihankeajatteluun, totesi johtava asiantuntija Sami Mynttinen Trafista.

-  Minna Niukkanen
   Viestintäasiantuntija
   Kaakkois-Suomen ELY-keskus


Alueellista tietoa