Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Lempäälän Pitkäkallion kiviaineksen otto ja kierrätyskiviaineksen käsittely sekä maankaatopaikka -hankkeiden YVA-selostus on nyt nähtävillä (Pirkamaan ELY-keskus)

Destia Oy ja Toivosen Sora Oy ovat toimittaneet Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) Lempäälän Pitkäkallion kiviaineksen otto ja kierrätyskiviaineksen käsittely sekä maankaatopaikka -hankkeistaan yhteisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus).  

Arvioidut hankkeet

Arvioidut hankkeet sijoittuvat Lempäälän Pitkäkallion alueelle 9 km Lempäälän keskustasta Pirkkalan suuntaan, osoitteeseen Pirkkalantie 670. Alueella on nykyisin Destia Oy:n toimintaa. Vierekkäisten hankealueiden pinta-ala olisi yhteensä noin 40 hehtaaria. Hankesuunnitelmien mukaan alueilla olisi louhintaa, porausta, rikotusta ja murskausta 1–2 kertaa vuodessa 6–8 viikon jaksoissa. Kuljetusreitit alueelta ovat Pirkkalantietä joko Lempäälän tai Pirkkalan kautta. Hankesuunnitelmia on muutettu siten, että kesäkaudella 16.6.–15.8. ei ole louhintaa ja murskausta, ja kuljetukset ajoittuisivat maanantaista perjantaihin kello 7.00–22.00 (aikaisemmin 5.30 -22.30). Muutoin suunniteltu toiminta olisi ympärivuotista.

Destia Oy suunnittelee alueensa laajennusta pohjoiseen. Alueelta louhittaisiin kiviainesta ja lisäksi alueelle tuotaisiin muualta louhetta, puhdasta kaivumaata ja erilaisia rakennusmateriaaleja (asfaltti, betoni, tiili). Kiviainesjätteitä käsiteltäisiin edelleen myytäväksi tai niitä sijoitettaisiin pysyvästi alueelle. Hankkeen arvioitu elinkaari on 20–30 vuotta, ja toiminnan loputtua alue maisemoidaan metsätalouden käyttöön.

Toivosen Sora Oy suunnittelee kiviaineksen otto- ja myyntitoimintaa sekä puhtaan ylijäämämaan sijoittamista pysyvästi alueen muodostuvalle maankaatopaikalle.  Suunniteltu louheen vuosittainen käsittelymäärä olisi nyt neljännes / kolmannes alun perin suunnitellusta määrästä. Hankkeen arvioitu elinkaari on edelleen 10–15 vuotta, jonka jälkeen alue maisemoidaan metsämaaksi.

Ympäristövaikutusten arviointituloksia esitellään mielipiteiden esittämistä varten

YVA-selostus tulee yleisön nähtäville 23.3.2016. Raporttia voi lukea Lempäälän palvelupisteessä tai pääkirjastossa sekä Tampereella Pirkanmaan ELY-keskuksessa (Yliopistonkatu 38). Kirjastoauto Wallessa on kaksi lainattavaa raporttia. YVA-selostus on internet-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/LempaalanPitkakallionYVA.         

YVA-selostuksesta on kaikille avoin yleisötilaisuus keskiviikkona 13. huhtikuuta 2016 klo 18–20 Lempäälän Säijän koululla, Säijän yhdystie 212. Tilaisuudessa esitellään YVA-selostukseen koottuja arviointituloksia ja keskustellaan arviointiselostuksesta. YVA-selostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 13.5.2016 mennessä osoitteella kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi tai Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE.

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto hankkeiden YVA-selostuksen riittävyydestä tulee nähtäville ja luettavaksi kesä-heinäkuun 2016 aikana edellä mainittuihin paikkoihin ja hankkeen internet-sivuille. YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon.

Lisätietoja:

www.ymparisto.fi/LempaalanPitkakallionYVA

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ylitarkastaja Leena Ivalo, p. 0295 036 000, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Destia Oy, Maarit Salonoja, p.040 866 8615, maarit.salonoja(at)destia.fi

Toivosen Sora Oy, Antero Toivonen, p. 050 322 2980.

Ympäristösuunnittelu Oy, Mika Heikkilä, p. 0400 234 134, mika.heikkila(at)ymparistosuunnittelu.fi


Alueellista tietoa