Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Lapväärtinjoen tulvaongelmat eivät ratkea kerralla (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Lapväärtinjoen tulvatyöryhmä on vuosien 2012 ja 2013 tulvien jälkeen selvittänyt erilaisia mahdollisuuksia alueen tulvariskien hallitsemiseksi. Selvitystyö on osoittanut, että Lapväärtin tulvaongelmia ei voida ratkaista millään yksittäisellä toimenpiteellä, vaan tarvitaan useiden toimenpiteiden yhdistelmää. Tarvittavia toimenpiteitä ovat:

  • tulvariskiä vähentävät toimenpiteet, kuten tulva-alueiden huomiointi kaavoituksessa ja veden pidättäminen valuma-alueella
  • tulvasuojelutoimenpiteet, kuten Lapväärtin pengerrykset ja eräät jokiuoman perkaukset
  • valmiustoimet, kuten omatoiminen varautuminen
  • toiminta tulvatilanteissa, kuten nopeat tulvavaroitukset ja yhtenäinen tilannekuva
  • jälkitoimenpiteet, kuten kriisiapu ja jälkitoimien tiedotus

Ehdotus Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2016–2021 oli kuultavana huhti-toukokuussa 2015. Suunnitelmasta annetut palautteet on nyt koottu ja niihin on vastattu. Yhteenveto palautteista ja vastauksista löytyy verkkosivulta www.ymparisto.fi/trhs/lapvaartin-isojoki. Samasta osoitteesta löytyy myös ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Suunnitelmaa päivitetään syksyn aikana ja palautteen perusteella suunnitelmaan lisätään esimerkiksi Lapväärtin keskustassa sijaitsevan sillan aiheuttaman padotuksen poistaminen sillan uusimisen yhteydessä.

Tulvariskien hallintasuunnitelman on laatinut Lapväärtin-Isojoen tulvatyöryhmä. Ryhmän jäsenet edustavat vesistöalueen kuntia, Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia, maakuntaliittoja ja pelastuslaitoksia.

Yhtä aikaa tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisen kanssa on toteutettu monia tulvariskiä pienentäviä toimenpiteitä, joiden suunnitteluttamiseen ELY-keskus on osallistunut noin 30 000 eurolla. Kristiinankaupunki on vuosina 2013–2015 ajanut hanketta "Akuta åtgärder mot översvämningar i Kristinestad", jossa on monipuolisesti edistetty alueen tulvasuojelua.  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi tälle hankkeelle yhteensä 400 000 euron rahoituksen. Lisäksi kesällä 2015 ELY-keskus myönsi Kristiinankaupungille avustusta Lapväärtin tulvapenkereiden vaiheen I toteutukseen 175 000 euroa. Tämä on suurin avustus, jonka ELY-keskus on tänä vuonna myöntänyt vesistöhankkeisiin.

Lisätietoja:

  • www.ymparisto.fi/trhs/lapvaartin-isojoki
  • Suunnittelija Petter Höglund, Lapväärtin-Isojoen tulvatyöryhmän sihteeri, puh. 0295 027 810
  • Vesistöpäällikkö Liisa Maria Rautio, Lapväärtin-Isojoen tulvatyöryhmän puheenjohtaja, puh. 0295 027 919

Alueellista tietoa