Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Lapin kehitysnäkymät täynnä mahdollisuuksia (Lapin ELY-keskus)

Lapin toimintaympäristön nykytilaa ja kehitysnäkymiä vuoteen 2020 luotaava katsaus on ilmestynyt. Hallitusohjelman kärkihankkeista muun muassa biotalous, digitalisaatio ja palveluiden kehittäminen tarjoavat Lapille mahdollisuuksia. Huolta tulevaisuudessakin aiheuttaa taantuman pitkittymisen mukanaan tuomat haasteet, väestön väheneminen ja saavutettavuus. Katsauksessa arvioitiin Lapin kehitystä muun muassa elinkeinojen, aluetalouden, kansainvälisyyden, maankäytön, julkisten palveluiden, osaamisen, ympäristön ja kulttuurin näkökulmasta. Katsauksen ovat laatineet noin 40 Lapin ELY-keskuksen, Lapin liiton, Lapin aluehallintoviraston ja muiden organisaatioiden asiantuntijaa.

"Luontoon ja luonnonvaroihin perustuvat elinkeinot luovat monipuolisia kasvun mahdollisuuksia. Matkailu on jatkuvasti kasvava, kehittyvä ja monipuolistuva elinkeino. Teollisuusyritysten viennin kasvu vahvistaa Lapin taloutta ja lappilaisten yritysten liikevaihdon kehitys on koko maata positiivisempaa", kertoo katsausta valmistellut strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskukselta.

Lapin menestyksen avaimia ovat edellä mainittujen lisäksi alueen vetovoimaisuuden ja voimistuvan brändin hyödyntäminen, uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen, yritysten kansainvälistyminen, klusterit sekä yli toimialojen ja valtakunnan rajojen vahvistuvat verkostot.

Tummia pilviä Lapin taivaalle tuo väestön ja resurssien väheneminen

Suomen taantuman pitkittyminen ja sen seurauksena toteutettavat voimakkaat sopeuttamistoimenpiteet ja resurssien heikkeneminen tuovat synkkiä pilviä myös Lapin taivaalle. Väestön vähenemistä ei ole saatu pysäytetyksi ja työttömyydet pitkittyvät. Lapin saavutettavuudessa on parannettavaa sekä liikenteellisesti että tietoliikenneyhteyksien osalta. Yritysten kansainvälistymisessä on kehittämistarpeita ja eri toimialojen välillä on osin intressiristiriitoja. Myös koulutuksen saatavuus voi heikentyä tulevaisuudessa.

Katsaus linkkeineen löytyy Lapin Luotsista
Aineisto sisältää katsauksen ohella keskeisiä indikaattoreita ja linkkejä eri tietolähteisiin. Lapin Luotsin sivuilta löytyy myös muuta ennakointiaineistoa ja tietoa ennakointityöstä Lapissa. Linkki katsaukseen:

http://luotsi.lappi.fi/lapin-toimintaymparisto.

 

Lisätietoja:

Yhteysjohtaja Maiju Hyry, Lapin liitto

maiju.hyry(at)lapinliitto.fi, p. 040 744 4601

Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

tuija.ohtonen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 037 103

Erikoissuunnittelija Marjatta Tarkiainen, Lapin aluehallintovirasto

marjatta.tarkiainen(at)avi.fi, p. 0295 017 386

 


Alueellista tietoa