Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Lapin ELY-keskus pyytää näkemyksiä poronhoitolain mukaisten arvioimislautakuntien toiminnan kehittämisestä (Lapin ELY-keskus)

Lapin ELY-keskus pyytää kaikille avoimella kyselyllä näkemyksiä poronhoitolain mukaisten arvioimislautakuntien toiminnan kehittämiseksi. Vastausaikaa on 31.1.2016 saakka.

Porojen maa- ja metsätaloudelle, vakinaisten asuntojen pihapiirille tai muulle erityiseen käyttöön otetulle alueelle aiheuttamia vahinkoja koskevat erimielisyydet käsitellään sen kunnan arvioimislautakunnassa, jonka alueella vahinko on tapahtunut.

Poronhoitolain mukaisen arvioimislautakunnan tehtävänä on ratkaista aitaamisvelvollisuutta, vahinkojen korvaamista ja paliskunnan etuosto-oikeutta koskevaa porojen käypää hintaa koskevat riita-asiat.

Porojen aiheuttaman vahingon korvaamista koskevassa päätöksessä arvioimislautakunnan on todettava porojen aiheuttaman vahingon laajuus ja määrättävä vahinkoa kärsineelle suoritettavan korvauksen suuruus.

Arvioimislautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä. Puheenjohtajan määrää ELY-keskus. Muista jäsenistä toinen edustaa paikallisia maataloustuottajia ja toinen sitä paliskuntaa, jota ratkaistava asia koskee.

Kyselylinkki: https://www.webropolsurveys.com/S/6FB46796651472AD.par

Lisätietoja:
Porotalousasiantuntija Päivi Kainulainen, puh. 0295 037 038 (tavoitettavissa 28.12. alkaen)
[email protected]
 


Alueellista tietoa