Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Kuka saa Kymenlaakson kulttuuriympäristöpalkinnon eli Nutikan! (Kaakkois-Suomi)

On jälleen aika tehdä ehdotuksia Kymenlaakson kulttuuriympäristöpalkinto Nutikan saajaksi!


Palkinnon tarkoituksena on palkita rakennettuun ympäristöömme, arkeologiseen kulttuuriperintöömme ja maisemiin kohdistuneita esimerkillisiä toimenpiteitä ja niiden tuloksia. Nutikka-palkinnolla halutaan tuoda esille ympäristömme kauneus- ja historiallisia arvoja sekä löytää ja esitellä tekijöitä, jotka ovat toiminnallaan edesauttaneet kulttuurillisesti kestävän elinympäristön säilyttämistä ja kehittämistä.


Nutikka-palkinto voidaan myöntää yksityishenkilölle, yhteisölle, yritykselle, kunnalle tai kaupungille. Palkittavat kulttuuriympäristöt ja kohteet tai niihin liittyvät ideat voivat olla hyvin monenlaisia.


Palkintona on erityinen Nutikka-veistos, jonka lisäksi voidaan jakaa kunniakirjamainintoja.


Voit ehdottaa Kymenlaakson kulttuuriympäristöpalkinnon saajaa täältä 30.4. mennessä.