Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Keski-Suomessa korjataan tiestöä tänä vuonna 20 miljoonalla, pääpaino päällystystöissä (Keski-Suomi)

Vuonna 2017 Keski-Suomen maantieverkon ylläpitokorjauksiin ja pieniin tienparannushankkeisiin käytetään noin 20 miljoonaa euroa. Korjauksilla pystytään varmistamaan pääteiden liikennöitävyys ja teiden hoidettavuus. Uutta päällystettä maakuntaan saadaan noin 200 kilometriä.

Päällystystyöt haukkaavat kokonaispotista 13 miljoonaa euroa. Tuo summa sisältää viisi miljoonaa euroa hallituksen perusväylänpitoon myöntämää lisärahoitusta maanteiden korjausvelan pienentämiseksi. Korjausvelkarahoituksella parannetaan erityisesti sellaisia vilkkaimman tieverkon ulkopuolisia kohteita, joilla on suuri merkitys elinkeinoelämän kuljetuksille. Päällystystöiden lisäksi tieverkolla tehdään päällysteiden paikkauksia sekä kuivatuksen kunnostamistöitä.

Yhdeksää siltaa korjataan, valaistuksia parannetaan ja pieniä tienrakennuskohteita toteutetaan

Kesän aikana peruskorjataan tai uusitaan yhdeksän siltaa, joista merkittävin kohde on Jämsässä kantatiellä 58 Kotkansalmen sillan peruskorjaus. Siltoja korjataan sillankorjausohjelman mukaisesti. Vuoden aikana poistuu painorajoitus viideltä sillalta, eikä huonokuntoisten siltojen määrä kasva. Sillankorjauksiin on käytössä 4 miljoonaa euroa.

Valaistuksien sekä niihin liittyvien varusteiden ja laitteiden kunnostuksiin käytetään miljoona euroa. Valtion omistuksessa oleva tievalaistus perustuu pääosaltaan 80-luvun tekniikkaan, eikä se ole kustannustehokasta. Tavoitteena on, että valaisimet ja niihin liittyvä sähkötekniikka saadaan peruskorjattua nykypäivän tekniikan tasolle seuraavan viiden vuoden aikana. 

Kesän tienrakentamiskohteista merkittävimpiä ovat Laukaassa Kantolantien kunnostus ja muuttaminen kaduksi (mt 16728) sekä Jyväskylän Kanavuoressa liittymän parantaminen rakentamalla lisäkaista ajosuunnalle Kuopio-Jyväskylä (vt 4/9). Kunnat osallistuvat rahoituksella osaan kesän tienrakentamishankkeista. Korjausvelkarahoituksella toteutetaan Suolahdessa tien parantaminen Kaura-ahon ja Valtran tehtaan välillä (kt 69). Tienrakentamista toteutetaan yhteensä noin 2 miljoonalla eurolla.

Erillisenä isompana hankkeena käynnistyy valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla vuoden 2017 lopussa. Lisäksi toteutetaan biotuotetehdashankkeeseen liittyviä pienempiä rakennushankkeita sekä seututeiden peruskorjauskohteita, kuten mt 627 parannustyö välillä Kangashäkki-Hirvaskangas ja kiertoliittymän rakentaminen Uuraisilla. Valtatiellä 4 Huutomäen eritasoliittymän työt jatkuvat vuodelle 2018.

Tienpidon alhaisesta rahoitustasosta johtuen kasvun kannalta tarpeellisia investointeja ei pystytä tekemään lainkaan. Keski-Suomen alueella on runsaasti tarpeita esimerkiksi uusille kevyen liikenteen väylille, liittymän parantamisille ja raskaan liikenteen taukopaikoille. 

Tietyöt aiheuttavat liikennehaittoja – autoilijoilta kysytään malttia

Tietöistä aiheutuu aina haittaa tienkäyttäjille. Jotta niin liikkujilla kuin rakentajilla olisi tienpäällä turvallista, työmaiden kohdille töiden ajaksi määriteltyjen nopeusrajoitusten ja muiden liikennesääntöjen noudattaminen on erittäin tärkeää. Urakoitsijat tiedottavat tarkemmin hankekohtaisissa tiedotteissaan työmaiden eri vaiheiden vaikutuksista liikenteeseen. Ajantasainen tieto on saatavissa myös Liikenneviraston liikennetietopalvelusta.

Kesän tietyökohteet Keski-Suomessa (pdf)

Valtakunnalliset tietyökohteet, Liikennevirasto

Rakenteilla olevat tiehankkeet, Liikennevirasto

Lisätietoja:

Johtaja Jukka Lehtinen, p. 0295 024 698
Toiminnanohjauspäällikkö Tiina Lamminmäki, p. 0295 024 697
Yksikön päällikkö Jari Mikkonen, p. 0295 024 703

Keski-Suomen ELY-keskus

 


Alueellista tietoa