Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Keski-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto ovat mukana luomassa elinvoimaa ja kasvua Keski-Suomeen

Vuonna 2016 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kautta kanavoitui rahoitusta Keski-Suomen maakuntaan yhteensä reilut 191 miljoonaa euroa.  Vuonna 2017 ELY-keskuksella on käytössä noin 194 miljoonaa euroa, jolla edistetään yritysten kasvua, parannetaan työllisyyttä ja pidetään yllä sujuvia liikenneyhteyksiä sekä huolehditaan viihtyisästä ympäristöstä ja maaseudun elinvoimaisuudesta.  

Keski-Suomen ELY- keskus myönsi pk -yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin rahoitusta v. 2016 yhteensä 7,2 milj. euroa. Kehittämishankkeilla yritykset tavoittelevat liikevaihdon kasvua ja kansainvälistymistä sekä uusien työpaikkojen syntymistä.

Vuonna 2016 Keski-Suomessa käynnistyi 12 ESR-hanketta. Hankkeilla edistetään aluekehittämistä ja uudenlaisten palveluiden syntymistä. Näille hankkeille myönnettiin ESR-rahoitusta yhteensä 3 miljoonaa euroa.

Työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistäviin palveluihin käytettiin noin 36 miljoonaa euroa vuonna 2016. Palvelut hankintaan ostopalveluina ja ne kohdistuivat erilaisiin työllisyyskoulutuksiin mm. yritysten rekry-koulutuksiin.  

Maaseudun yrityksille ja kehittäjille myönnettiin yhteensä noin 19 miljoonaa euroa vuonna 2016, jolla edistettiin mm. yritysten kehittämistä ja toimintaedellytyksiä. Maatalouden viljelijätukia maksettiin lisäksi lähes 77 miljoonaa euroa.

Ympäristörahoitusta rahoitusta käytettiin vesistöjen kunnostuksiin, vesihuoltoavustuksiin, Metso-ohjelmaan sekä rakennusperinnön hoitoavustuksiin noin 3 miljoonaa euroa.

Tieverkon päivittäistä käyttöä turvataan tienpidon rahoituksella ostetuilla palveluilla.
Keski-Suomen ELY-keskuksen tieverkon ja liikenteen rahoitus vuonna 2016 oli yhteensä 44,5 miljoonaa euroa.

 

Lisätietoja
Keski-Suomen ELY-keskus
Ylijohtaja Pasi Patrikainen, p. 0295 024 860
Johtaja Jukka Lehtinen, p. 0295 024 698
Johtaja Kari Lehtinen, p. 0295 024 775

Keski-Suomen TE-toimisto
Johtaja Tuula Säynätmäki, p. 0295 046 050

Liitteet:
Tietoa rahoituksen kohdentumisesta
Rahoituskaavio  2016
Rahoituskaavio, arvio 2017


Alueellista tietoa