Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus huhtikuu 2019 (Kaakkois-Suomi)

Työttömien määrä laski huhtikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta Kaakkois-Suomen kaikissa seutukunnissa. Etelä-Karjalassa työttömyys väheni enemmän kuin Kymenlaaksossa. Työttömien työnhakijoiden määrä Kaakkois-Suomessa väheni 14,5 prosentin verran, ELY-keskusten alueista toiseksi eniten Etelä-Savon jälkeen. Koko maassa työttömiä oli 9,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä oli kaakossa huhtikuun lopussa 31 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Nuorten työttömien määrä pieneni 6 prosentilla. Uusia avoimia työpaikkoja oli 13 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Kaakkois-Suomessa oli huhtikuun lopussa 14 418 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 443 henkilöä
(- 14,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 11,5 prosenttia ja Etelä-Karjalassa 18,7 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa työttömänä oli 229 648 henkilöä eli 9,8 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2018 huhtikuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 10,6 prosenttia.

Työttömien määrä väheni kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Suhteellisesti kehitys oli suotuisinta Etelä-Karjalassa. Lappeenrannan seudulla työttömiä oli 898 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Imatran seudulla työttömien määrä pieneni 417 henkilön verran. Kymenlaaksossa vastaavat vähentymät olivat: Kotka-Haminan seutu - 497 henkilöä ja Kouvolan seutu - 631 henkilöä.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski huhtikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta muissa kunnissa paitsi Virolahdella, jossa oltiin edellisvuoden lukemissa. Eniten työttömien määrä väheni Lappeenrannassa (- 780 henkilöä), Kouvolassa (- 573 henkilöä) ja Kotkassa (- 347 henkilöä). Myös Haminassa (- 97) ja Imatralla (- 294) lasku oli selkeää. Korkein työttömyysaste huhtikuun tilastoissa on Kotkassa (13,1 %) ja matalin Taipalsaarella (6,2 %).

Työttömien määrä vähentyi muissa paitsi alle 20-vuotiaiden ikäryhmissä. Alle 25-vuotiaiden työttömyys väheni kuudella prosentilla viime vuodesta. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 18 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömyys väheni edelleen kaikilla koulutusasteilla. Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä väheni 19 prosentilla (- 830 henkilöä). Kaakkois-Suomessa ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa on lähes neljännes työttömistä eli noin 3 600 henkilöä.

Työttömyys väheni kaikissa ammattiryhmissä, eniten palvelu- ja myyntityöntekijöillä (- 500 henkilöä) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöillä (- 467 henkilöä).

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen laskemassa nopeasti. Pitkäaikaistyöttömiä oli huhtikuun lopussa 31 prosenttia (- 1 668 henkilöä) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Uusia avoimia työpaikkoja 13 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli huhtikuun aikana avoinna 2 617 uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja oli 13 prosenttia (308 kpl) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työpaikkojen määrä kasvoi eniten Kouvolan seudulla (19 %).  Myös Lappeenrannan (+ 18 %) ja Kotkan (+ 15 %) seuduilla työpaikat lisääntyivät. Imatran seutukunnassa avointen työpaikkojen määrä laski 15 prosentilla. Valtakunnallisesti uusia avoimia työpaikkoja oli 14 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin myyjille, lähihoitajille, mainosten jakajille, toimisto- ja laitossiivoojille, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille sekä sairaanhoitajille.

Palveluissa olevien ja työllistettyjen määrät laskivat

Huhtikuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 8 116 henkilöä (- 2 %). Aktivointiaste oli 36 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli noin 22 500, mikä on noin 2 600 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli huhtikuun lopussa yhteensä 1 699, viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä 64 prosenttia oli yksityisen sektorin, 33 prosenttia kuntien ja 3 prosenttia valtion töissä.

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, huhtikuu 2019 (pdf. 2,3 Mt)


Alueellista tietoa