Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Jääskänjärven säännöstelyn muuttamista ja järven kunnostamista suunnitellaan (Pohjalaismaakunnat)

Alavuden Sydänmaalla sijaitsevan Jääskänjärven säännöstelyn tarkistamiseksi ja järven kunnostamiseksi teetetään suunnitelma. Jääskänjärvi kuuluu Nurmonjoen säännösteltyihin latvajärviin ja sen säännöstelystä vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.  Järveä säännöstellään tulvien vähentämiseksi Lapuanjoen vesistössä. Jääskänjärven rannalla on noin 120 kesämökkiä ja 10 vakinaista asuinrakennusta.

Suunnittelun tarkoituksena on sopeutua ilmastonmuutokseen ja muuttaa Jääskänjärven kevättalven säännöstelyä niin, että pakollisesta vedenpinnan alennuksesta voitaisiin luopua vähälumisina talvina. Suunnittelussa tarkastellaan lisäksi Haavistonlahden kunnostamista sekä suunnitellaan Allasjoen suistoon kosteikko tai laskeutusallas. Myös järveen tulevan ulkoisen kuormituksen vähentämiseen kiinnitetään huomiota. Suunnitelman tekijäksi on valittu Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho.

Suunnitelman valmistumisen jälkeen ELY-keskus tulee hakemaan vesilain mukaista lupaa säännöstelyn muutokselle ja samalla voidaan hakea lupaa myös rannanomistajien omakustanteisille ruoppauksille. Jotta kunnostustyöt voitaisiin tehdä pääosin kuivatyönä, suunnitellaan myös väliaikainen järven vedenpinnan laskeminen. Kun suunnitelmaluonnos on valmistunut, järjestetään Alavudella keskustelutilaisuus säännöstelyn muutoksesta ja kunnostustöistä.

Jääskänjärven lisäksi säännöstelyn muutosta ja kunnostusta valmistellaan Kuotes- ja Putulanjärvellä sekä Iso- ja Vähä-Allasjärvellä. Näitä järviä koskevat suunnitelmat ovat aluehallintoviraston lupakäsittelyssä. Nurmonjoen latvajärvistä Saarijärvi sai vesilain mukaisen luvan vastaaviin toimenpiteisiin vuonna 2012 ja hanke on toteutettu.

Lisätietoja:     

  • Ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila, puh. 0295 027 962
  • Vesitaloussuunnittelija Jenni Mäkelä, puh. 0295 027 880
  • Jääskänjärven suunnittelutoimikunnan edustaja Marko Hakamaa, puh. 0400 764 626

Alueellista tietoa