Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2018 (Itä-Suomi)

Liikennekuolemien määrä kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna, loukkaantuneiden määrä väheni

Itä-Suomen tieliikenteessä menehtyi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tietojen mukaan yhteensä 35 henkilöä vuonna 2018. Loukkaantuneita oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuun loppuun mennessä 517. Alustavien tietojen perusteella kuolleita oli 7 enemmän ja loukkaantuneita 21 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Pohjois-Savossa kuolleiden määrä kasvoi viidellä ja Etelä-Savossa kahdella henkilöllä. Pohjois-Karjalassa kuolleiden määrä oli sama kuin edellisvuonna. Loukkaantuneiden määrä laski kaikissa maakunnissa.

 

Kuolleet 2018
(muutos edelliseen vuoteen)

Loukkaantuneet 1-11/2018
(muutos edelliseen vuoteen)

Pohjois-Savo

13 (+5)

192 (-12)

Etelä-Savo

15 (+2)

187 (-4)

Pohjois-Karjala

7 (0)

138 (-5)

Yhteensä

35 (+7)

517 (-21)

 

Kuva suuremmassa koossa (pdf)

Koko maassa tapahtui vuonna 2018 tammi- ja marraskuun välisenä aikana tieliikenteessä yhteensä3 966 henkilövahinko-onnettomuutta. Ennakkotiedon mukaan joulukuun loppuun mennessä menehtyi yhteensä 221 henkilöä, mikä on 11 edellisvuotta vähemmän.

Vakavasti loukkaantuneiden määrää on ryhdytty seuraamaan vuodesta 2014 alkaen. Tuorein käytettävissä oleva tilasto on vuodelta 2016, jolloin Itä-Suomen 613 loukkaantuneesta 50 kirjattiin vakavasti loukkaantuneiksi. Näistä henkilöautossa loukkaantuneita oli 26, jalankulkijoita 8, polkupyöräilijöitä 7 ja moottoripyörällä liikkuneita 5.

Liikennekuolemat Itä-Suomen maakunnissa

Pohjois-Savossa liikennekuolemien määrä kasvoi viidellä edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2018 menehtyneitä oli 13.

Yksittäisistä onnettomuuksista tuhoisin oli Kuopiossa sattunut bussin ulosajo ja kaatuminen, jossa menehtyi 4 henkilöä.  Henkilöauton ja raskaan ajoneuvon yhteentörmäyksissä menehtyi neljä ihmistä erillisissä onnettomuuksissa. Neljä ihmistä menehtyi ulosajoissa ja lisäksi yksi jalankulkija menehtyi suojatiellä sattuneessa onnettomuudessa.

Yhdessä kuolemaan johtaneissa onnettomuudessa epäillään alkoholin olleen riskitekijänä. Kolmessa tapauksessa taustalla riskitekijänä oli ylinopeus ja niin ikään kolmessa onnettomuudessa epäillään ajoterveyttä riskitekijäksi.

Etelä-Savon liikenneonnettomuuksissa menehtyi 15 henkilöä (edellisvuonna 13).

Etelä-Savon tuhoisin onnettomuus oli kolmen henkilön hengen vaatinut nokkakolari. Kahdessa moottoripyöräilijöiden kaatumisonnettomuudessa menehtyi kaksi henkilöä. Henkilöauton ja kuorma-auton kohtaamisonnettomuuksissa kuoli kaksi henkilöä kahdessa eri onnettomuudessa. Kahden henkilöauton kohtaamisonnettomuudessa kuoli yksi henkilö. Suistumisonnettomuuksissa menehtyi kolme henkilöä kolmessa erillisessä onnettomuudessa. Yksi henkilö menehtyi henkilöauton ja pakettiauton risteyskolarissa. Yksi henkilö menehtyi ulosajossa lossilta ja yksi tasoristeysonnettomuudessa.

Alkoholin epäillään olleen taustalla riskitekijänä kolmessa onnettomuudessa ja ylinopeuden neljässä tapauksessa. Neljässä onnettomuudessa syyksi epäillään kuljettajan ajoterveyttä.

Pohjois-Karjalan tieliikenteessä menehtyi yhtä moni kuin edellisenä vuonna eli yhteensä seitsemän henkilöä.

Jalankulkijaonnettomuuksista kaksi tapahtui suojatiellä ja yksi ohittaneen ajoneuvon osuttua jalankulkijaan. Kaksi onnettomuutta oli henkilöauton ja raskaamman ajoneuvon onnettomuuksia. Yksi onnettomuuksista oli mönkijän ja rekan välinen onnettomuus, lisäksi sattui yksi ulosajo.

Alkoholin osuutta riskitekijänä ei epäillä yhdessäkään onnettomuudessa. Onnettomuuksien syiksi epäillään mm. ylinopeutta.

Liikenneympäristöä parannettiin lukuisissa kohteissa v. 2018

Itä-Suomessa valmistui vuonna 2018 kaksi Liikenneviraston merkittävää hanketta ja niiden lisäksi lukuisia Pohjois-Savon ELY-keskuksen toteuttamia, erityisesti taajamien ja jalankulun sekä pyöräilyn turvallisuutta parantavia pienempiä tiehankkeita.

Suurista hankkeista valmistui Jännevirran silta valtatielle 9. Hanke sisältyi liikenneväylien korjausvelkaohjelmaan. Hankkeeseen sisältyi merkittävästi myös yksityisteiden ja kevyenliikenteen väylien rakentamista.  Joensuuhun valmistui valtatielle 6 Raatekankaan eritasoliittymä, joka toteutettiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Joensuun kaupungin yhteishankkeena. Mikkelin kohdan parantaminen valmistui valtatielle 5 ja valtatien kehittäminen etenee seuraavina vuosina Juvalle saakka.

Pienempinä kohteina ELY-keskus toteutti yhteisrahoituksella Rautalammin kunnan kanssa taajaman läpikulkevan kantatien 69 liikenneturvallisuussaneerauksen. Ylämyllyn läpikulkevalle entiselle kuutostielle toteutettiin vastaava hanke Liperin kunnan kanssa. Polvijärven kunnan kanssa toteutettiin yhdessä Sotkuman koulun kohdalle kevyenliikenteen väylähanke 1 km:n matkalle, sekä alikulkukäytävä seututielle 502. Kantatielle 75, Nilsiän Pajulahteen toteutettiin myös koulun kohdalle kevyenliikenteen alikulku- ja väylähanke. Kantatietä 62 levennettiin ja päällystettiin uudelleen Puumalassa yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Hirvionnettomuuksien estämiseksi toteutettiin Etelä-Savoon valtatielle 14 Juvan ja Savonlinnan välille uusi hirvinauhaosuus ja useita entisiä hirvinauhakohteita uudistettiin. Hirvivaara-alueiden tienvarsia raivattiin tiealuetta laajemmalle.

Päällystys- ja alueurakoiden yhteydessä parannettiin tiekaiteita, tehostettiin suojateiden havaittavuutta, uusittiin täristäviä viivamerkintöjä sekä maalattiin teihin nopeusrajoitusmerkintöjä. Tievalaisimia vaihdettiin nykytekniikan mukaisiin, energiaa säästäviin malleihin, lisäksi pylväitä uusittiin törmäysturvallisiin tyyppeihin.

Kilpailutetuissa alueurakoissa korotettiin joillakin pääteillä liikennemäärien kasvuun perustuvia talvikunnossapidon hoitoluokkia. Kilpailutettuihin neljään alueurakkaan sisällytettiin nopeusnäyttötaulujen hankinta, niiden kierrättäminen sekä nopeustiedon kerääminen taajamakohteissa. Niiralan raja-asemalle asetettiin nopeusnäyttötaulu pysyvästi.

Poliisin liikennevalvontaan käytetty aika jatkoi edelleen vähenemistä

Poliisin pääpainopiste oli hoitaa ensisijaisesti kiireelliset hälytystehtävät. Liikenteenvalvonnassa huomioitiin tietojohtoinen poliisitoiminta, minkä avulla pyrittiin kohdentamaan oikea-aikaista liikenteenvalvontaa erityisesti rattijuopumus- ja riskikäyttäytymisen valvontaan sekä raskaan liikenteen valvontaan.

Poliisin liikenteen valvontaa käytetty työaika väheni peräti 15,5 %. Samaan aikaan poliisin hälytystehtävien määrä nousi viime vuonna noin 3 % . Hälytystehtäviä oli yli 105 000.

Liikennerikokset vähenivät Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella noin 2 % ja liikennerikkomukset peräti 18 %. Vakavat liikenneturvallisuuden vaarantamiset puolestaan olivat noin 8 % nousussa, mikä tarkoittaa noin 400 tapausta.

Myös painopisteenä olleet rattijuopumusrikokset pysyivät Itä-Suomessa lähes edellisvuoden tasolla eli hieman vajaassa 2000 tapauksessa. Törkeiden rattijuopumusten määrä laski, mutta vastaavasti "tavallisten" rattijuopumusten määrä nousi. Rattijuopumustapauksista lähes kolmasosa oli ns. huumeratteja. Puhallutusten määrä laski noin 50000 ollen kuitenkin edelleen maan korkeimpia 180000 puhallutusta. Koko valtakunnassa poliisi puhallutti viime vuonna yli 1,2 milj. kuljettajaa.

Myös raskaan liikenteen valvonnasta jouduttiin hieman tinkimään. Raskaan liikenteen valvontasuoritteissa pääpaino oli ajo- ja lepoaikojen tarkastuksissa sekä teknisessä tienvarsitarkastuksessa.

Poliisin perinteisen liikennevalvonnan ja ennen kaikkea nopeusvalvonnan määrän vähenemistä kompensoi vastaavasti automaattivalvonnan tehostuminen. Kameratolppien tuottamat jutut lisääntyivät Itä-Suomessa viime vuonna noin 4 % eli 62000 jutusta noin 65000 juttuun johtuen kameroiden käyttöajan lisääntymisestä. Koko maassa automaattivalvonnan suoritteiden nousua oli noin 2 %, yhteensä noin 565000 kuvaa. Automaattivalvonnalla hoidetaan se osa valvonnasta, jossa se parhaiten toimii, samalla poliisin työaikaa pystytään kohdentamaan sinne missä tarvitaan "käsityötä". "Käsipystystä" on siirrytty ongelmatapausten seulontaan liikenteestä mikä on tehokasta, mutta haasteeksi tulee näkyvyys ja ennalta estävän näkökulman hämärtyminen.

Tilastoluvut ovat marraskuun lopun tilannetietoja.

Liikenneturvallisuutta edistetään yhdessä

Itä-Suomen liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen johdolla Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmässä, jossa on edustajat myös aluehallintovirastosta, poliisista, pelastuslaitoksesta, Liikenneturvasta ja joistakin kunnista. Lisäksi Itä-Suomen kaikki kunnat ovat mukana liikenneturvallisuustoimija-hankkeessa, jonka tavoitteena on pitää ruohojuuritason liikenneturvallisuustyö aktiivisena kunnissa. Toimija oli vuonna 2018 mukana kaikkien kuntien liikenneturvallisuusryhmissä ja avusti erilaisten tapahtumien ja kampanjoiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimijan avustuksella järjestettiin mm. heijastimien käytöstä muistuttavia näkymistempauksia, Turvaa tenaville -tapahtumia esikoululaisille ja 1-2-luokkalaisille sekä Skarppina liikenteessä -päiviä yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille.

Liikenneturva osallistui vuonna 2018 Itä-Suomen ja kuntien liikenneturvallisuustyöhön työryhmien jäsenenä. Liikenneturva järjesti kaikenikäisille liikennekasvatusta ja turvalaiteneuvontaa erilaisissa tapahtumissa ja koulutustilaisuuksissa. Yhteistyötä tehtiin myös poliisin kanssa useissa tiedotus-valvontatapahtumissa. Alkuvuonna julkiseen keskusteluun nousi poliisin kanssa toteutetun turvaistuinratsian jälkeen lasten kuljettaminen, jossa havaittiin yllättävän paljon puutteita. Pelastuslaitosten kanssa yhteistyötä tehtiin mm. nuorille tositarinoita kertovassa Punainen Liitu -esityksessä sekä kouluttamalla Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hälytysajoneuvokuljettajat ennakoivan ajamisen mallin mukaan.

Kunnissa toimintaa järjestettiin Itä-Suomessa sadoissa tapahtumissa ja koulutustilaisuuksissa mm. kuntien henkilöstölle, lasten vanhemmille, lapsille ja nuorille sekä ikäihmisille. Esimerkiksi Etelä-Savossa koulutusta tarjottiin kaikkien kuntien nuorisotyöntekijöille. Liperin iäkäsaktiivit osallistuivat erityiseen liikenneluotsi -koulutuspilottiin, joka laajenee ensi vuonna ympäri maan. Alakoulujen liikennekasvatuksen tueksi valmistui uusi digitaalinen oppimisympäristö Filla&Rilla, jota Liikenneturva on kouluttanut opettajia käyttämään kymmenissä Itä-Suomen kouluissa. Uudessa Näe ihminen liikenteessä -kampanjassa tavoitteena on ollut lisätä liikenteen myönteistä vuorovaikutusta tapahaasteen avulla, https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/naeihminen. Tapahaastetta on toteutettu myös kunnissa yhdessä toimijan kanssa. Sinä teet suojatien – ja Kun ajat, aja – kampanjat olivat myös alueellisen työn teemoina.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
Liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen, p. 0295 026 729

Liikenneturva
Yhteyspäällikkö Tuula Taskinen (Pohjois-Savo), p. 040 846 1422
Yhteyspäällikkö Eini Karvonen (Etelä-Savo), p. 020 728 2395, Paikalla 7.1.2019
Yhteyspäällikkö Mari Voutilainen (Pohjois-Karjala), p. 0400 960 177, Paikalla 7.1.2019

Itä-Suomen poliisilaitos
Ylikomisario Petri Pahkin, p. 0500 708 193


Alueellista tietoa