Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Ilmastotyöhön lisäpontta Varsinais-Suomessa - tavoitteena hiilineutraalius 2040 (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen liiton ja Valonian yhteistiedote.

Alueellinen ilmastotyö herättää Varsinais-Suomessa laajasti kiinnostusta. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen edellyttää laajaa yhteistyötä ja sitoutumista. Täytyy saavuttaa yhteinen ymmärrys siitä, mitä päästövähennysten toteuttaminen käytännössä tarkoittaa. Näitä asioita pohdittiin tiistaina 26.3. järjestetyssä ilmastotyöpajassa, joka käynnisti kattavan, tavoitteellisen ilmastoyhteistyön Varsinais-Suomessa. Työpajaan osallistui asiantuntijoita energiantuotannon, kierrätyksen, kiinteistönhuollon, liikennesuunnittelun, kuljetusten ja maa- ja metsätalouden sektoreilta sekä kunnista.

− Suuri yleisö on havahtunut ympäristö- ja ilmastoasioihin. On tärkeää ryhtyä yhdessä suunnittelemaan ratkaisuja, ja keskusteluun ovat tervetulleita kaikki tahot. Ilman paikallisia toimia Suomi ei pysty vastaamaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin, totesi ELY-keskuksen elinkeinovastuualueen johtaja Timo Metsä-Tokila avauspuheenvuorossaan.

Alueilta ja kunnilta odotetaan rivakkaa otetta

Ilmastonmuutokseen suhtaudutaan vakavasti ja eri tahot ministeriöistä yrityksiin ja kansalaisjärjestöihin määrittelevät nyt omaa ilmastovastuutaan. Tarvitaan nopealla tahdilla uudenlaisia lähestymistapoja ja ratkaisuja suuren haasteen edessä. Päästökaupan ulkopuolelle jää suuri joukko toimintoja (ns. taakanjakosektori), joilla yhteensä on merkittävä vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin.  Kunnat ovat keskeisiä vaikuttajia, mutta myös yrityksiä, etujärjestöjä ja tutkimuslaitoksia tarvitaan mukaan yhteistyöhön kehittämään keinoja päästöjen vähentämiseksi. Tarjolla on jo nyt erilaisia ratkaisuja ja Varsinais-Suomessa on varmasti kykyä kehittää niitä lisää. 

− Tarvitsemme yhä tarkempaa tietoa eri toimenpiteiden vaikutuksista. Seitsemän maakuntaa käynnistää yhtä aikaa järjestelmällisen alueellisen ilmastotyön, jossa on tutkimuslaitosten vankka asiantuntijatuki mukana. Nyt meillä on todellinen mahdollisuus muodostaa selkeitä polkuja konkreettisiin päästövähennyksiin, sanoo Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen.

Tehdään tiekartta hiilineutraaliin Lounais-Suomeen 2040

Varsinais-Suomi on yksi seitsemästä maakunnasta, jossa ollaan yhteisen Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia CANEMURE 2019-2024 -hankekonsortion puitteissa ryhtymässä aktiiviseen ilmastotyöhön. Valtakunnallisena vastuutahona ja asiantuntijakeskuksena toimii Suomen ympäristökeskus yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Ilmatieteen laitoksen ja Tampereen yliopiston (tekniikka) kanssa. Varsinais-Suomessa maakunnallista hanketta koordinoi ELY-keskus yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton ja Valonian kanssa.

Aloitusvaiheessa kerätään tietoa meneillään olevista ja päätetyistä hillintätoimista. Jatkossa arvioidaan eri sektoreiden päästövähennyspotentiaaleja ja laaditaan päästövähennysten tiekartta vuoteen 2030. Maakuntien ja kuntien päästölaskenta tehdään vuosittain.

Tiekartan fokuksessa ovat liikenne ja liikkuminen, maa- ja metsätalous, rakennusten energiatehokkuus, uusiutuvan energian tuotanto, kaupunkisuunnittelu sekä vähähiilinen tuotanto ja kulutus. Synergia kiertotalouden kanssa on tarkastelussa mukana.

Lisätietoja:

ELY-keskus: hankevastaava Merja Haliseva-Soila, 0295 022 863
Valonia: toimialapäällikkö Riikka Leskinen,  044 907 5995
Varsinais-Suomen liitto: erityisasiantuntija Aleksis Klap, 040 721 3137

www.ymparistonyt.fi/hiilineutraalilounaissuomi


Alueellista tietoa