Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Hämeen alueelliset kehitysnäkymät - elinkeinoelämän ja työllisyyden näkymien arvioidaan kirkastuvan (Hämeen ELY-keskus)

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaisut tänään Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2016 -katsauksen, jossa tiivistyy aluekehittäjien näkemykset seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä.

Katsauksen mukaan Hämeessä Lahden ja Forssan seutukunnissa elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne on tällä hetkellä parempi vuoden takaiseen verrattuna. Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnissa tilanne on säilynyt ennallaan. Lähitulevaisuuden kasvuodotukset ovat positiiviset. Elinkeinoelämän tilanteen odotetaan parantuvan kaikissa Hämeen seutukunnissa seuraavan puolen vuoden ja vuoden aikana. Yritysten kasvunäkymät ovat kuitenkin epäyhtenäisiä: toisaalta joidenkin suurempien metallituote- ja koneenrakennusalan yritysten tilausten kasvu näyttäisi jatkuvan, toisaalta joidenkin yritysten lähitulevaisuuden näkymät ovat heikentyneet. Hämeen maakuntien hyvä maantieteellinen ja logistinen sijainti sekä hyvät yhteydet pääkaupunkiseudulle ja muille kasvualueille ovat alueen keskeisiä vahvuuksia. Hallituksen päätös Lahden eteläisestä kehätiestä lisää alueen kasvumahdollisuuksia entisestään.

Työttömyyden kasvu taittuu, mutta työttömyys rakenteellistuu entisestään


Työttömyyden kasvun arvioidaan olevan taittumassa. Työttömyystilanteen odotetaan paranevan kaikissa Hämeen seutukunnissa seuraavan puolen vuoden ja vuoden aikana. Arviota tukee työttömyyden kasvun hidastuminen loppuvuodesta ja kääntyminen laskuun alkuvuoden aikana. Myös nuorten kohdalla on merkkejä työttömyyden vähentymisestä. Työttömyyden määrällisen vähentymisen rinnalla työttömyyden arvioidaan kuitenkin rakenteellistuvan entisestään ja pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan. Teollisuusalojen suurten myllerrysten arvioidaan olevan ohi ja uusia isoja yt-neuvotteluja ei ole tiedossa. Työvoiman kohtaanto on edelleen merkittävä ongelma. Matalan koulutustason tehtäviä on aina vain vähemmän tarjolla ja toisaalta erityisosaamisella on jatkuvaa kysyntää. Työvoimaa on yleisesti tällä hetkellä hyvin tarjolla, mutta työttömänä olevien osaamistaso ei aina kaikilta osin vastaa työmarkkinoiden vaatimuksia. Uusia työmahdollisuuksia etsittäessä ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden merkitys tulee entisestään korostumaan.

Kevään 2016 raportti on luettavissa osoitteessa www.temtoimialapalvelu.fi – Alueelliset kehitysnäkymät. Videotallenne julkistamistilaisuudesta tulee sivustolle päivän aikana.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Pekka Savolainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 171
Erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159


Alueellista tietoa