Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Evijärven happitilannetta pyritään parantamaan ”pulssittamalla” ja ilmastimen avulla (Etelä-Pohjanmaa)

 

Evijärven happitilanteen parantamiseksi on vuodesta 2005 lähtien tehty alkutalvella Evijärven vedenpinnan ”pulssittamista”. Nopealla vedenpinnan laskulla ja nostolla pyritään parantamaan Evijärven lahtialueiden ja ulapan veden vaihtuvuutta. Tammikuun puolivälin paikkeilla vedenpintaa pyritään laskemaan noin 10–20 cm kahden viikon aikana ja sen jälkeen pinta nostetaan takaisin tavoitevyöhykkeen ylärajan tuntumaan.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut Evijärven vedenpinnan laskun viikolla 2 lisäämällä Evijärvestä lähtevää juoksutusta. Laskuvaihe jatkuu parin viikon ajan. Normaalisti maaliskuun alussa pyritään vedenpinnan nosto ja lasku uusimaan noin 5–10 cm muutoksella. Evijärvellä pyritään tekemään myös säännöstelyluvan mukainen kevätalennus huhtikuun alkuun mennessä, jotta saadaan tilaa sulamisvesille. Kevätalennuksen suuruus on noin 20 cm verrattuna kesävedenpintaan.

Evijärven happitilannetta pyritään parantamaan myös ilmastamalla vettä talvisin Inanlahdella vedenkierrättimen avulla. ELY-keskus pyrkii asentamaan vedenkierrättimen Rusiskaansalmen sillan kohdalle tänä talvena viikolla 7. Ilmastus heikentää jäätä Inansaaren siltojen ja Hyöpakanselän salmen alueella. Alue merkitään varoitusmerkeillä ennen vedenkierrättimen asentamista.