Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset avasivat alueiden yhteisen kehittämishankkeiden haun (Itä-Suomi)

Haku kestää 1.3.–31.5.2017. Hankkeiden valinnassa annetaan etusija hankkeille, joissa on yrityksiä useammasta itäsuomalaisesta maakunnasta. 

Itäsuomen yhteisellä teemahaulla halutaan saada aktivoitua uusia, innovatiivisia hankkeita ja toivottavasti myös hanketoimijoita, yksikön päällikkö Juha Kaipiainen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta sanoo. Ajatuksena on, että teemahaulla saataisiin hankkeita sellaisiin maaseutuohjelman aukkokohtiin, joihin hanketoimintaa ei ole vielä kohdistunut.  

- Kyseessä on samalla ensimmäinen teemahaku, jolla pyritään tehostamaan Itäsuomalaista yhteistyötä yhä edelleen, Kaipiainen lisää. 

Alueiden väliset teemat ovat: 

Voimaannutetaan kirkonkylät ja kyläkeskukset 

Teemassa tavoitellaan hankkeita, joilla lisätään maaseututaajamien elinvoimaisuutta, varmistetaan palveluiden monipuolistumista ja uusitumista, kehitetään uutta toimintaa vajaakäyttöisille kiinteistöille, parannetaan asukkaiden viihtymistä kirkonkylillä ja vahvistetaan vaikutusmahdollisuuksia omaan toiminta- ja elinympäristöönsä. 

Lisätietoja: Kaija Siikavirta, maaseutuasiantuntija, kaija.siikavirta(a)ely-keskus.fi, p. 029 502 4087, Etelä-Savon ELY-keskus 

Uudet digitaaliset ja logistiset ratkaisut haja-asutusalueiden voimavaraksi 

Hankkeiden tavoitteena on saattaa yhteen pk-yrityksiä tuomalla esille uusia logistiikkayhteistyön malleja, kehittää digitaalisia alustoja ja toimintoja, joita voidaan hyödyntää kuljetusten järkevään yhdistelyyn. Pääpaino hankkeissa tulee olla haja-asutusalueiden logistissa ongelmissa. Hankkeiden tulee tuottaa konkreettisia ratkaisuja ja toimenpiteitä ja niissä tulee ilmetä yritysten saama hyöty yhteistyöstä. 

Lisätietoja: Maaseutuasiantuntija Eija Äärilä, eija.aarila(a)ely-keskus.fi, p. 029 502 6623, Pohjois-Savon ELY-keskus 

Matkailualan yhteistyön kehittäminen/matkailuyritykset kilpailijoista kumppaneiksi 

Teemassa painotetaan yhteistyön kehittämistä majoitusyritysten ja muita palveluja matkailuasiakkaille tuottavien tahojen kesken siten, että asiakkaat ja palvelut kohtaavat nykyistä paremmin. Hankkeissa tulee kiinnittää huomiota Suomen matkailustrategian 2015-2025 "Yhdessä enemmän - kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun" (TEM raportteja 2/2015) mukaisiin tavoitteisiin. Teemaan odotetaan erityisesti yritysryhmien kehittämishankkeita, jolloin hankkeessa voidaan tehdä yrityskohtaista ja yhteistä kehittämistyötä. 

Lisätietoja: Jukka Kotro, yritysasiantuntija, jukka.kotro(a)ely-keskus.fi, p. 029 502 4057 (ti-to), Etelä-Savon ELY-keskus 

Elintarvikevienti nousuun 

Elintarvikeviennin edistäminen on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista. Teemassa painotetaan yhteistyön kehittämistä yli maakuntarajojen elintarvikeyritysten ja muiden alalla toimijoiden kesken. Tähän teemaan toivotaan yritysryhmien kehittämishankkeita, jotka kohdistuvat elintarvikkeiden ja erityisesti luomu- ja luonnontuotteiden jalostuksen ja vientivalmiuksien lisäämisellä. 

Lisätietoja: Tapani Mikkonen, yritysasiantuntija, tapani.mikkonen(a)ely-keskus.fi, p. 029 502 6079, Pohjois-Karjalan ELY-keskus 

 

Hankehakemukset tulee tehdä sähköisenä Maaseutuviraston Hyrrä-järjestelmään 31.5.2017 mennessä ja osoittaa sille ELY-keskukselle, jonka alueella on eniten suunnitellun hankkeen toimintaa. Kyseessä olevalla valintajaksolla otetaan vastaan myös muita alueellisia ja alueiden välisiä hankkeita. 

 

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta lisätietoja antavat: 

Tapani Mikkonen, yritysasiantuntija, tapani.mikkonen(a)ely-keskus.fi, p. 029 502 6079 

Terho Sirviö, maaseudun kehittämisen asiantuntija, terho.sirvio(a)ely-keskus.fi. p. 029 502 6103

 

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Kirjaudu Hyrrä palveluun tästä.


Alueellista tietoa