Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Etelä-Savon mittauskohteissa kokonaisjäänpaksuus 42 senttimetriä (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ELY-keskus teki jäänpaksuusmittauksia 17.3.2016 neljällä järvellä maakunnan etelä- ja länsiosassa. Kohteet olivat Ristiinan Kissalahti (Saimaa), Mäntyharjun Korpijärvi ja Pyhävesi sekä Pertunmaan Peruvesi. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin päässä rannasta. Jääpeitteen kokonaisjäänpaksuus oli mittauskohteissa ajankohdan keskiarvon tasolla. Kokonaispaksuudet vaihtelivat mittauspaikasta riippuen 40-45 cm:n välillä. Tästä teräsjäätä oli järvestä riippuen 28-35 cm ja kohvajäätä 10-12 cm. Mittaushetkellä jään päällä oli 3-5 senttimetrin lumikerros.

Heikomman kohvajään osuus kokonaisjäänpaksuudesta on kasvusuunnassa kun sohjokerros teräsjään päällä on jäätynyt kohvaksi. Teräsjään paksuus on vastaavasti hieman vähentynyt edelliseen mittaukseen (25.2.) nähden. Edellisellä mittauskerralla jää koostui lähes yksinomaan teräsjäästä.

Maaliskuussa auringon säteily on jo suhteellisen voimakasta ja jäät alkavat usein heikentyä ilman kovempia pakkasia. Jään heikkeneminen kiihtyy erityisesti sitten kun jäällä oleva lumi on sulanut. Sääennusteen mukaan ilman lämpötila pysyy viikonloppuna ja ensi viikon alkupuolella pakkasen puolella, joten jään heikentyminen on väliaikaisesti pysähtynyt. Tästä eteenpäin ainakin päivisin ilman lämpötilan on ennustettu olevan nollan yläpuolella.

Ilmoitetut jäänpaksuudet eivät milloinkaan kerro kyseisen järven koko jäätilannetta, vaan pelkästään yhden tutkimuskohteen tuloksen. Mittauspaikat ovat korkeintaan 100 metrin etäisyydellä rannasta, eivätkä näin ollen kuvaa selkävesien jäätilannetta. Mittauskohteet eivät myöskään sijaitse salmissa eivätkä virtaavissa paikoissa. Niitä tulee kulkiessa välttää. Järvien vedenkorkeudet ovat paikoitellen ajankohtaan nähden korkealla. Esimerkiksi Saimaan vedenpinta on tällä hetkellä noin +50 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolella, joten virtaavammilla alueilla sulapaikat ja heikomman jään alueet ovat tavanomaista laajempia. Jäällä liikuttaessa on hyvä pitää mukana turvavälineitä kuten jäänaskaleita.

Lisätietoja:

Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192
Suunnittelija Matti Tissari, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 235


Alueellista tietoa