Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman 2014-2020 toteutumista arvioitiin (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman toteutumista on arvioitu. Ennakkoarvioinnissa todetaan, että kehittämissuunnitelman tavoitteet ovat yhdensuuntaisia alueen maaseutustrategian kanssa. Arvioinnin mukaan suunnitelmassa on eniten toimenpiteitä maaseudun elinkeinojen kehittämiseksi, erityisesti yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Suunnitelmassa on otettu käyttöön Manner-Suomen maaseutuohjelmaan kuuluvat kaikki toimenpiteet ja suunnitelman vaikuttavuus on kiinni siitä, mihin tavoitteisiin alueella panostetaan. Asiakaslähtöisyyden kannalta suunnitelmaa tulee ajantasaistaa ja sen käytettävyyttä voidaan lisätä tekemällä siitä tiiviimpi ydinkohdat kiteyttävä esite sekä tiedottamalla monipuolisesti sen sisällöstä.

Etelä-Savon ELY-keskuksen tilaaman maaseudun kehittämissuunnitelman ennakkoarvioinnin toteuttivat Suomen Aluetutkimus FAR ja TK-Eval Ay.

Ennakkoarvioinnin keskeisenä tavoitteena oli selvittää Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman 2014-2020 vastaavuutta Etelä-Savon maaseutustrategiaan, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sekä päättyneen ohjelmakauden kehittämissuunnitelman väliarvioinnin havaintoihin. Kehittämissuunnitelma perustuu alueen maaseutustrategiaan, jota toteutetaan valtakunnallisessa kehittämisohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden avulla

Suunnitelmalla yhdensuuntaiset tavoitteet maaseutustrategian kanssa

Ennakkoarvioinnissa todetaan, että kehittämissuunnitelman tavoitteet ovat sisällöltään hyvin yhdensuuntaisia alueen maaseutustrategian kanssa. Maaseutustrategiassa on  kolme painopistettä:            1. vahvistetaan maaseudun elinvoimaisuutta edistäviä rakenteita, 2. parannetaan ihmisten hyvinvointia maaseudulla ja 3. kehitetään maaseudun elinkeinoja. Arvioinnin mukaan suunnitelmassa on eniten toimenpiteitä maaseudun elinkeinojen kehittämiseksi, erityisesti yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi.

Joidenkin strategisten tavoitteiden kohdalla kehittämissuunnitelman tuen katsottiin selvityksen mukaan jäävän kapea-alaiseksi. Kehittämissuunnitelmasta löytyy kuitenkin toteutusmahdollisuus jokaiselle maaseudun kehittämisstrategian kolmessa painopisteessä olevalle tavoitteelle.

Vähiten toimenpiteitä kehittämissuunnitelmassa on osoitettu maaseutustrategian infrastruktuurin parantamiseen. Tosin kehittämissuunnitelman toteuttamiseen käytössä olevat rahavarat huomioon ottaen tätä on kuitenkin pidetty oikeana valintana.

Kehittämissuunnitelmassa on otettu käyttöön kaikki Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan kuuluvat toimenpiteet ja vastaavuutta löytyy valtakunnallisen ohjelman tavoitteisiin. Näin ollen edellytykset kehittämissuunnitelman toteutuksen vaikuttavuudelle ovat olemassa. Vaikuttavuuden parantaminen on puolestaan kiinni siitä, mihin tavoitteisiin alueella panostetaan ja miten eri kehittämistoimenpiteitä otetaan käyttöön.

Arviointitehtävään sisältyi myös ohjelmakauden 2007-2013 väliarvioinnin keskeisten tulosten  ja havaintojen huomioiminen kehittämissuunnitelmassa. Ennakkoarvioinnin mukaan ne suositukset, joihin kehittämissuunnitelman kautta voitiin vaikuttaa, oli huomioitu hyvin.

Huomio ajantasaiseen viestintään

Arvioinnin lopussa tarkasteltiin Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman tarve- ja asiakaslähtöisyyttä, viestintää ja tiedottamista, yhteensovitusta muiden ohjelmien ja toimijoiden kanssa sekä suunnitelman ohjelmallisuutta. Asiakaslähtöisyyden kannalta kaivattiin kehittämissuunnitelman rinnalle käyttäjäystävällisempää ja ydinkohdat tiivistävää esitettä. Suunnitelma tulisi olla myös ajan tasalla ja helposti löydettävissä. Kehittämissuunnitelman hyödyntämäiseen voidaan puolestaan vaikuttaa hyvällä ja monipuolisella tiedottamisella.

Tärkeimpiä tavoitteita jäntevöitettävä

Rahastojen ja toimijoiden yhteistyö ja yhteensovittaminen alueella tulee olla jatkuvaa koko ohjelmakauden ajan. Kehittämissuunnitelman ohjelmallisuuden osalta arvioinnissa kiinnitettiin huomiota suunnitelman päivitystarpeeseen, biotalouden konkreettisiin kehittämiskohteisiin sekä tärkeimpien tavoitteiden jäntevöittämiseen. Myös toimijoiden tarpeiden ja toimintaympäristön muutosten vaikutusta yritys- ja hankerahoituksen suuntaamiseen tulisi kehittämissuunnitelmassa vielä terävöittää.

Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman 2014–2020 ennakkoarviointi –julkaisu on luettavissa osoitteessa www.doria.fi > ELY-keskus > Raportteja

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 074

Kehityspäällikkö Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, ossi.tuuliainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 098
 


Alueellista tietoa