Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Keliber Oy:n Kalaveden tuotantolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Kaustinen (Pohjalaismaakunnat)

Keliber Oy toimitti 16.1.2017 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Kaustiselle Kalaveden kylään suunnitellun Kalaveden tuotantolaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämistä. Tuotantolaitoksella on tavoitteena rikastaa ja jalostaa yhtiön louhoksilta louhittavaa malmia 600 000 tonnia vuodessa. Malmista valmistetaan spodumeenirikastetta noin 150 000 t/a ja suunniteltu lopputuotteen, litiumkarbonaatin, tuotantokapasiteetti on 12 000 t/a. Litiumkarbonaattia käytetään raaka-aineena mm. akkuteollisuudessa. Prosessissa muodostuu jätteitä ja jätevesiä, joita pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan.

Arviointiohjelmasta saatiin 15 lausuntoa ja yksi muistutus. ELY-keskus antoi lausuntonsa arviointiohjelmasta 7.4.2017. ELY-keskus totesi hankkeen olevan ohjelman perusteella hyvin alkuvaiheessa, mutta kattavan riittävästi asiat, joita YVA-lainsäädännössä ohjelmalta edellytetään.  Arviointiselostuksessa huomiota tulee kiinnittää vesien hallintaan eli raakaveden ottoon ja jätevesien johtamiseen, jätealueiden luokitteluun ja allasalueiden riittäviin pohja- ja suojarakenteisiin. Haitta-aineiden kulkeutumista vesistöissä ja maaperässä tulee myös selvittää, kuten vaikutuksia kalatalouteen. ELY-keskus painotti myös vaihtoehtojen vertailua ja niiden tarkempaa kuvaamista. Lisäksi yhteisvaikutuksia yhtiön louhosten kanssa tulee käsitellä ja varautumista onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin. Hankkeen YVA-selostuksen arvioidaan tulevan vireille alkukesällä. Arviointiohjelma sekä ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät verkosta: 

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Heli Rasimus, puh. 0295 027 432

Alueellista tietoa