Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

ELY-keskus myönsi vuonna 2015 rahoitusta 274 miljoonaa euroa (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) myönsi Pohjois-Savoon vuonna 2015 rahoitusta yhteensä 274 miljoona euroa. Summassa on mukana myös maatalouden tulotuet, Itä-Suomen tienpidon määrärahat sekä kalavarojen hoitoon ja vapaa-ajankalastuksen edistämiseen kohdistuva rahoitus koko Järvi-Suomen alueelle.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Virranta kertoo, että ELY-keskus on ollut merkittävä rahoittaja viime vuonnakin, vaikka yritysten investoinnit ja sitä kautta yritysrahoitus on normaalia alhaisemmalla tasolla. Virranta arvioi, että tänä vuonna kysyntä näyttää hiukan vilkastuvan. -Jotta talouden kasvu saataisiin terveelle ja kestävälle pohjalle, investointien pitäisi merkittävästi lisääntyä nykyisestään. Investoinneilla parannetaan myös tuottavuutta, Virranta korostaa.

 

EU-rahoituksella tuettiin erityisesti nuorten työllistymistä

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella on edistetty erityisesti nuorten työllistymistä ja tuettu heitä osallistumaan oman koulutus- ja työuran suunnitteluun. Lisäksi pk-yritysten tuottavuuden edistämisestä on muodostunut keskeinen osa ESR-hankkeiden tavoitteita. Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen on tuonut pieniä hanketoimijoita mukaan hankkeisiin. Aluekehitysrahaston (EAKR) -tuella on rahoitettu kiertotalouden edistämistä mm. lisäämällä uusiomateriaalien hyötykäyttöä rakentamisessa sekä kaivannaisjätteiden uudelleenhyödyntämistä.  

Lisäksi hanketoiminnan hallinnon keventäminen ja uudet toteutustavat näkyvät uusien hanketoteuttajien kasvaneena määränä. Maahanmuuton vaikutukset EU-ohjelman toteutukseen näkyvät enemmän vuoden 2016 rahoituksessa. Maahanmuuttajiin kohdistuvat rahoitukset painottuvat suoriin työllistämistoimenpiteisiin.

Rakennetyöttömyyden alentaminen työllisyyden edistämisen painopisteenä

Maakunnassa käytettiin työllistymistä edistäviin palveluihin yli 29 miljoonaa euroa. Työllisyyden määrärahan kohderyhmänä olivat erityisesti pidempään työttömänä olleet työnhakijat. Kokonaisuudessaan rahoituksella on työllistetty yli 1600 henkilöä ja koulutettu saman verran. Määrärahaa oli käytössä edellisvuotta niukemmin ja tämä näkyi palveluiden käytön määrässä.

Starttirahalla aloitti uuden yritystoiminnan noin 300 asiakasta. Yritysyhteistyöhön panostettiin ja Pohjois-Savon TE-palvelun asiantuntijat tekivät yhteensä noin 1600 työnantajakäyntiä. Yrityskohtaisia rekrytointi- tai osaamisen kehittämiseen tähtääviä työvoimakoulutuksia rahoitettiin 1,2 miljoonalla eurolla. 

Kokonaisuudessaan työvoimakoulutukseen käytettiin yhteensä 10,6 miljoonaa euroa, josta maahanmuuttajien kotoutumis- ja kielikoulutukseen käytettiin 1,4 miljoonaa. Pohjois-Savon ELY-keskus suuntasi työvoimakoulutusta aloille, joilla on tarve saada ammattitaitoista työvoimaa. Koulutus painottui sosiaali- ja terveys-, kone- ja metalli-, talonrakennus- sekä puhdistuspalvelualalle. 

Rahoitusta maaseutuelinkeinojen kehittämiseen

Vuonna 2015 maatalouteen myönnettiin Pohjois-Savossa investointiavustusta 2,5 miljoonaa euroa, jotka kohdistuivat 22 rakentamisinvestointiin ja 23 salaojitushankkeeseen. Pohjois-Savon ELY-keskus teki viime vuonna 54 maatilainvestointien tukipäätöstä ja 8 tilanpidon aloittamisen tukipäätöstä.  Nuoren viljelijän aloitusavustuksien pieneen määrään ja sukupolvenvaihdosten laskuun vaikutti luopumistukiehtojen muutos vuoden 2015 alussa. Ohjelmakauden käynnistymisestä johtuen maatalouden investointiavustuksia oli mahdollista hakea vasta vuoden loppupuoliskolla.

Viime vuonna tehtiin maaseudun yritystukipäätöksiä vajaan miljoonan euron edestä, mutta hanketukipäätöksiä ei yhtään. Vuotta 2015 leimasi maaseuturahoituskausien vaihtuminen eikä hakemusten käsittelyyn päästy arvioidussa aikataulussa.

Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi kalavarojen hoitoon ja vapaa-ajankalastuksen edistämiseen koko Järvi-Suomen alueelle 1,64 miljoonaa euroa. Kalankasvatuksen ja kalanjalostuksen kehittämiseen myönnettiin Euroopan kalatalousrahastosta 1,1 miljoonaa euroa.

Vapaaehtoinen metsiensuojelu (METSO) eteni vahvasti Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon ELY-keskus käytti noin 1,2 milj. euroa vesitalous- ja ympäristöhankkeisiin, josta noin puolet myönnettiin avustuksina. Pohjois-Savossa suojeltiin vapaaehtoisen Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman METSOn kautta vuonna 2015 yhteensä 618 hehtaaria 47:lla eri kiinteistöllä. Verottomia rauhoituskorvauksia ja kauppahintoja maksettiin yhteensä 3,1 milj. euroa.

ELY-keskuksen tienpidon rahoitus kohdistuu pääosin maantieverkon kunnossapitoon

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa maanteiden pidosta Itä-Suomessa. ELY-keskukselle osoitettiin perusväylänpidon momentilta 72,2 miljoonan euron määräraha, josta valtaosa käytettiin maantieverkon päivittäiseen kunnossapitoon ja ylläpitoon. Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parantavien investointihankkeiden toteutukseen käytettiin noin 6 miljoonaa euroa. Merkittävin hanke on vt 23 parantaminen välillä Varkaus–Viinijärvi, joka jatkuu vuoden 2016 puolella.  Yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen oli Itä-Suomessa käytettävissä 1,8 ja joukkoliikenteen tukemiseen 6,4 miljoonaa euroa.

Liitteet:
ELY-keskuksen rahoitustilasto 2015 rahoituksesta, pdf

ELY-keskuksen myöntämä yrityskohtainen rahoitus Pohjois-Savoon, pdf

 

Lisätietoja:
ylijohtaja Kari Virranta, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0400 371 094, kari.virranta(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa