Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 56 milj. euroa (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan ja ympäristön kehittämistä rahoitettiin tammi-elokuussa yhteensä runsaalla 56 miljoonalla eurolla. Suurin osa rahoituksesta suuntautui työllisyyden edistämiseen. Myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus on ollut hyvässä vauhdissa. 

Niukkuutta työllisyyden hoidon määrärahoissa

Työllisyyden hoitoon osoitettujen määrärahojen taso on ollut laskussa koko maassa. Myös Hämeessä on ollut käytettävissä noin 1,6 milj. euroa vähemmän rahoitusta kuin edellisenä vuonna. Tukityöllistämiseen käytettiin lähes 23 milj. euroa työllisyysvaroista, tuettu työllistäminen yksityiselle sektorille on ollut toiminnan painopisteenä. Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankintoihin käytetiin yli 15 milj. euroa. Edellisen vuoden tapaan rahoitettiin myös merkittävästi kolmannen sektorin toimijoiden toteuttamia työllisyyspoliittisia hankkeita erityisesti nuorten ja pitkään työttömänä olleiden tilanteen parantamiseksi.

Yritysten kehittämishalukkuus säilynyt taantumankin keskellä

Tekes-rahoitusta myönnettiin alkuvuoden aikana Hämeeseen yhteensä lähes 9,2 miljoonaa euroa. Molemmissa maakunnissa kiinnostusta rahoituksen hakemiseen oli ollut varsin tasaisesti kaikilla päätoimialoilla. Yritysten kehittämishankkeisiin Hämeen ELY-keskus myönsi Hämeen maakuntiin rahoitusta alkuvuoden aikana yli 2,1 miljoonaa euroa. Rahoituksesta yli 60 prosenttia kohdistui pk-yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen, mikä olikin määritelty rahoituksen painopisteeksi. Kehittämishankkeiden hakijoina metallitoimialan yritykset olivat aktiivisimpia. Myös palvelutoimialojen kehittämishankkeita oli paljon, mutta kehittämishankkeiden keskimääräinen koko oli teollisuustoimialaa pienempi. 

EU:n rakennerahastovarojen käyttö käynnistyi

Rakennerahastokausi 2014 – 2020 käynnistyi rahoituksen osalta täydellä teholla vasta vuoden 2015 alussa. Käynnistyminen näkyy alueella mm. Euroopan Sosiaalirahaston osarahoittamien hankkeiden hakuprosessinen käynnistymisenä ja tavanomaista suurempana päätösmääränä vuoden 2015 aikana.

Vuoden 2014 puolella toteutetussa Euroopan sosiaalirahaston hankehaussa painopisteenä oli nuorten työllistyminen, joten käynnistyneissä hankkeissa merkittävä osa osanottajista onkin nuoria. Ohjelma tarjoaa kuitenkin monipuolisia mahdollisuuksia myös muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelujen kehittämiseen tai erilaisiin kokeiluihin, joten ohjelmakauden aikana osallistujien profiili tulee monipuolistumaan.

Ensimmäiset maaseutuohjelman (2014-2020) rahoituspäätökset tehty syyskuussa

Maaseutuohjelman (2014-2020) investointi-, yritys- ja hanketukien haut avautuivat vaiheittain alkuvuonna 2015.  Ensimmäiset maaseutuohjelman rahoituspäätökset maatilojen investointitukiin tehtiin syyskuussa. Hanketukien ensimmäinen valintajakso päättyi 31.8.2015, johon mennessä Hämeen ELY-keskuksen kiintiöstä haettiin hanketukia 6,3 milj. euroa. Yritystukia on haettu 31.7.2015 päättyneissä valintajaksoissa yhteensä 1,22 milj. euroa. Maatalouden investointitukia on haettu 15.10.2015 päättyneissä jaksoissa yhteensä 2,22 milj. euroa avustusta ja 2,25 milj. euroa korkotukilainoja.  

Ympäristöhankkeilla tuetaan ympäristön tilan parantumista

Ympäristöhankkeisiin käytettiin tammi-elokuussa noin 1,7 miljoonaa euroa. Ympäristörahoituksella avustettiin mm. Kanta- ja Päijät-Hämeen vesistö- ja valuma-aluekunnostusten suunnittelua ja toteutumista, haja-asutuksen jätevesien käsittelyn neuvontaa, vesihuollon edistämistä ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadintaa.

 

 

Lisatietoja: Hämeen ELY-keskus

Ylijohtaja Pekka Savolainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 171

Erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159

 


Alueellista tietoa