Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

ELY-keskukselta on haettavissa avustuksia ympäristöhankkeisiin (Pohjalaismaakunnat)

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen vuodelle 2018 haettavien harkinnanvaraisten avustusten hakuaika on alkanut ja haku päättyy 30.11.2017.  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta voi hakea Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueella avustuksia rakennusperinnön hoitoon, saariston ympäristönhoitoon, pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimiseen, haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan, vesienhoitosuunnitelman ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteutukseen, vesistökunnostuksiin, tulvariskien hallintaan ja vesistöjen käyttöön. Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta voi hakea avustusta kalataloudellisiin kunnostuksiin ja Keski-Suomen ELY-keskuksesta ympäristökasvatukseen ja -valistukseen liittyviin hankkeisiin.

Vuonna 2017 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueella avustettiin noin viittäkymmentä erilaista ympäristöhanketta ja avustusten kokonaismäärä oli reilut 700 000 euroa.  Yleensä avustusprosentti on korkeintaan 50 % kokonaiskustannuksista. Avustusta voi saada vain hakemuksen jättämisen jälkeen syntyneistä kustannuksista.  Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2018 talousarviossa niihin määrärahat.

Vuosittain kappalemäärältään suurin osa avustushakemuksista ja avustuspäätöksistä kohdistuu rakennusperinnön hoitoon. Avustusprosentti on yleensä ollut 20 -30 % ja avustukset suuruudeltaan muutamia tuhansia euroa. Avustusta on myönnetty mm. kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten vesikattojen ja ikkunoiden uusimiseen. Saariston ympäristönhoitoon liittyviä avustuspäätöksiä tehdään vuosittain muutamia ja avustusprosentti on yleensä ollut noin 50 % kokonaiskustannuksista. Avustusten saajat ovat yleensä olleet erilaisia saaristossa toimivia järjestöjä.

Pohjavesien suojelusuunnitelmien avulla pyritään yhdenmukaistamaan toimintoja pohjavesialueilla, joihin avustusta ovat yleensä hakeneet ja saaneet kunnat. Haja-asutuksen jätevesineuvonnassa on puolestaan tänä vuonna avustettu Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toteuttamaa Pohjanmaan JÄSSI-hanketta.

Vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelmien mukaisten toimenpiteiden toteuttamisessa avustetaan sekä vesistössä että sen valuma-alueella tehtäviä toimenpiteitä. Tällaisia hankkeita ovat tänä vuonna olleet esimerkiksi Alavudenjärven, Evijärven ja Lestijärven kunnostushankkeet. Näiden toimenpiteiden avustusprosentti on yleensä ollut noin 50.

Euromääräisesti eniten avustusrahaa (400 000 euroa) on tänä vuonna ollut käytettävissä tulvariskien hallintaan ja vesistöjen käytön parantamiseen.   Vuonna 2017 tätä avustusta saivat mm. Härkmerifjärdenin kunnostus (Kristiinankaupunki), Purmonjoen alaosan pumppaamojen kunnostus (Pedersöre), Kurjenjärven kunnostus (Virrat) ja Kimojoen tulvasuojelun suunnittelu (Vöyri).

Hakulomakkeet ja lisätietoja löytyy osoitteesta:

Yhteyshenkilöt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa:

Rakennusperinnön hoito:

 • Ylitarkastaja Juhani Hallasmaa, puh. 0295 027 458

Saariston ympäristönhoito:

 • Ylitarkastaja Hannu Mahla, puh. 0295 027 874

Haja-asutusalueitten jätevesineuvonta:

 • Vesitalousasiantuntija Jenny Skuthälla, puh. 0295 027 937
 • Vesitalousasiantuntija Sirpa Lindroos, puh. 0295 027 869

Pohjavesisuunnitelmat:

 • Vesihuoltoryhmän päällikkö Antti Hakola, puh. 0295 027 789
 • Ylitarkastaja Maiju Ikonen, puh. 0295 027  416
 • Ylitarkastaja Anne Petäjä-Ronkainen, puh. 0295 024 221

Vesienhoito- ja merenhoitosuunnitelmien mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen:

 • Erikoissuunnittelija Vincent Westberg, puh. 0295 027 956
 • Vesistöjen kunnostusryhmän ryhmäpäällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829

Vesistöjen kunnostus ja tulvariskien hallinta:

 • Vesistöjen kunnostusryhmän ryhmäpäällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829
 • Tulvasuojelu- ja kuivatusryhmän ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila, puh. 0295 027 962

Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta:

Kalataloudelliset kunnostukset   

 • Kalastusbiologi Mikko Koivurinta, puh. 0295 021 080

Lisätietoja Keski-Suomen ELY-keskuksesta:

Ympäristökasvatus- ja valistus:

 • Ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen, puh. 0295 024 669 (tavoitettavissa 23.10. alkaen)

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa