Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Ehdotus merenhoidon toimenpideohjelmaksi nyt kuultavana (Lapin ELY-keskus)

Suomessa tehdään ensimmäistä kertaa EU: n meristrategiadirektiivin mukaista merenhoidon suunnittelua. Direktiivi tuli voimaan vuonna 2008, ja parhaillaan on käynnissä ensimmäinen kuusivuotinen suunnittelukausi. Suunnittelun lopputuloksena syntyy Suomen merenhoitosuunnitelma, jonka tavoitteena on saavuttaa meri- ja rannikkovesien hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi on kuultavana samanaikaisesti järviä, jokia ja pohjavesiä koskevien vesienhoitosuunnitelmien kanssa. Vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteet ovat omalta osaltaan keskeisiä meren hyvän tilan saavuttamisen kannalta, sillä ne vaikuttavat maalta Itämereen päätyvään ravinne- ja haitallisten aineiden kuormitukseen.

Merenhoitosuunnitelma koostuu kolmesta osasta:

  • meren tilan alustava arviointi sekä ympäristötavoitteiden ja indikaattorien asettaminen; valmistui vuonna 2012
  • seurantaohjelma; valmistui vuonna 2014
  • toimenpideohjelma; valmisteilla juuri nyt

Merenhoidon suunnittelusta vastaa valtakunnallisesti ympäristöministeriö. Suunnitteluun osallistuvat Suomen ympäristökeskus, rannikkoalueiden ELY -keskukset sekä suuri joukko muita viranomaisia ja tutkimuslaitoksia

Vaikuta vesiin

Merenhoidon suunnitteluun liittyvä ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi on nähtävänä mielipiteiden esittämistä varten 15.1. – 31.3.2015 kuntien ilmoitustauluilla, Lapin ELY -keskuksessa (Rovaniemi) sekä Internet-sivuilla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin. Mielipiteen voi esittää internet -sivun kautta, sähköpostitse: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai kirjallisesti: Varsinais-Suomen ELY -keskus, PL 236, 20101 Turku.

Lisätietoja:

Hydrobiologi Annukka Puro-Tahvanainen

annukka.puro-tahvanainen@ely-keskus.fi

puh. 0295 037 495


Alueellista tietoa