Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Automaattista nopeusvalvontaa kuntien katuverkoille (Itä-Suomi)

Itä-Suomen poliisilaitos on saanut seitsemän uutta automaattiseen nopeusvalvontaan tarkoitettua kameraa. Se mahdollistaa automaattivalvonnan laajentamisen maanteiden lisäksi myös kuntien katuverkoille. Poliisi toivoo kuntien tekevän ehdotuksia uusista valvontakohteista. Toteutus tehdään poliisin, kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä.  Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä kannustaa kuntia hankkimaan valvontakameroita liikenneturvallisuuden edistämiseksi.

Poliisi on saanut käyttöön koko Suomessa 60 uutta automaattiseen nopeudenvalvontaan tarkoitettua kameraa ja näistä seitsemän on Itä-Suomen poliisin käytössä. Se mahdollistaa automaattisen nopeudenvalvonnan laajentamista nykyisestä. Uusia nopeudenvalvontapisteitä voidaan toteuttaa maanteiden lisäksi myös kuntien katuverkoille erityisen ongelmalisiin kohteisiin, kuten esimerkiksi keskustojen sisääntuloväylille tai vilkkaiden kevyen liikenteen ylityskohtien läheisyyteen. Poliisi voi tukea valvontaa siirrettävillä kamera-autoilla, joita Itä-Suomessa on kolme.

Automaattinen nopeudenvalvonta on tehokas keino ajonopeuksien alentamiseksi, mikä puolestaan vaikuttaa onnettomuuksien määrään ja vakavuuteen*. Valo-ohjatuissa liittymissä valvontaan voidaan liittää ylinopeuden lisäksi myös punaisia päin ajaminen. Hyödyt realisoituvat kunnille onnettomuuskustannusten vähenemisenä.

Katuverkolla sijaitsevat automaattiset nopeudenvalvontapisteet toteutetaan siten, että kunta vastaa valvontapisteen ja huoltolevikkeen suunnittelusta ja rakentamisesta ja poliisi puolestaan hoitaa kameran käyttämistä tolpassa sekä itse valvontaan liittyvät toimet.

  • Yhden valvontapisteen toteutuskustannus on noin 15 000 euroa ympäristöstä riippuen. Kustannus sisältää levikkeen rakentamisen, sähkötyöt sekä tolpan, laitekotelon ja induktiosilmukoiden hankinnan ja asentamisen.  Rakentamista varten tehdään yleensä sijoitussuunnitelma, jossa esitetään ja ohjeistetaan laitteiden sijoitus ja valvonnasta tiedottaminen. Suunnitelman laadinta on kunnan vastuulla. Neuvontaa valvontapisteiden suunnitteluun liittyen saa ELY-keskuksesta.
  • Poliisin vastuulla olevan kameran hankintakustannus on noin 45 000 euroa. Lisäksi poliisi vastaa tiedonsiirrosta, hälyttimestä sekä tapausten käsittelystä liikenneturvallisuuskeskuksessa.

Itä-Suomen kuntia kannustetaan harkitsemaan valvontapisteen toteuttamista katuverkolle ja olemaan yhteydessä poliisiin yhteistyön käynnistämisestä.

Yhteystiedot:

Itä-Suomen poliisilaitos, ylikomisario Petri Pahkin, p. 0500 708 193
Pohjois-Savon ELY-keskus, liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tolvanen, p. 0295 026 769

 

*Kameravalvonnan todettuja hyötyjä:

  • Valvotuilla teillä keskinopeus on laskenut 5%.
  • Ylinopeutta vähintään 10 km/h ajaneiden osuus on pienentynyt 30-50%, paikoin jopa 70%.
  • Kuolonkolareiden määrä on laskenut 32 %.
  • Järjestelmän arvioidaan pelastavan Suomessa joka vuosi yli 27 ihmisen hengen ja estävän yli 87 vakavaa loukkaantumista. 

 

Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä on Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoima ryhmä, jossa ovat mukana keskeiset alueella liikenneturvallisuustyötä tekevät tahot.

 


Alueellista tietoa