Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Asiakaskokemus tärkeää tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä (Keski-Suomen ELY-keskus)

Jyväskylän alueen yritykset pohtivat Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämässä Tuoteväylä –teemaklinikassa asiakaskokemusta. Mitä asioita pitäisi ottaa huomioon tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä, jotta asiakaskokemus olisi myönteinen?

"Kun kohtaan omia asiakkaitani, niin pohdin paitsi omaa asiakastilannettani, myös sitä, miten asiakkaani näkevät omat asiakkaansa", innovaatioasiantuntija Jouni Hynynen avasi päivän teemaa omakohtaisesti.

Valmennuspäivän teemasta luennoivat Desigence Oy:n asiantuntijat Arto Ruokonen ja Jorma Savolainen. He virittivät vilkkaan keskustelua siitä, miten yrittäjät voivat hyödyntää eri asiantuntijoita tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä ja muotoilussa. Muotoilu ei tarkoita vain tyylikästä ulkoasua. Tärkeää ovat myös tuotteen tai palvelun toiminnallisuus, käytettävyys ja kustannussäästöt.

Designia ei ole aina osattu tai haluttu huomioida tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Miten asiakas vakuutetaan muotoilun merkityksestä? "Muotoilu on joillain toimialoilla helpompaa kuin toisilla aloilla. Väkisin vieminen ei onnistu, vaan konsultin on osoitettava ne hyödyt, mitä designilla saadaan. Yrityksen sisäisellä tahtotilalla on suuri merkitys.", Arto Ruokonen
kertoi. Muotoilun avulla voidaan saavuttaa esimerkiksi kustannussäästöjä, kun ison laitteen rakenteita kevennetään.

Muotoilu ei ole itsetarkoitus, vaan muotoilijat voivat olla insinöörin ajatusten visualisoijina.

Terveyden huollon laitteet ovat hyvä esimerkki siitä, miten niiden suunnittelussa tulee huomioida monia asiakkaita. Esimerkiksi silmänpainemittaria käytetään hoitolaitosten lisäksi myös kotioloissa. Tällöin laitteen suunnittelussa ja kehittämistyössä on huomioitava, että mittaus onnistuu kätevästi sekä terveydenhuollon ammattilaiselta että ikääntyneeltä potilaalta.

"Ratkaisut ovat aina yrityskohtaisia. Mitä paremmin päästään keskustelemaan asiakasyrityksen johdon kanssa, sitä paremmin pystytään löytämään oikeita ratkaisuja", Arto Ruokonen tiivisti.

Kansainvälisille asiakkaille suunnattuja tuotteita ja palveluja kehitettäessä on osattava asettua myös eri kulttuurissa asuvan ihmisen asemaan.

"Käyttäjäkokemukset auttavat muotoilun kehittämisessä ja kyselemällä pääsee pitkälle. Käytettävyyteen liittyvät asiat ovat kuitenkin koko organisaation läpi leikkaavia asioita", muistutti Jorma Savolainen.

Savolainen kertoi omakohtaisen asiakaskokemuksensa messukeskuksesta, jossa näytteilleasettajille ja messuvierailleoli kehitetty hyvin toimivat palvelut näyttelytoiminnan osalta. Kaikki oli päivän aikana toiminut loistavasti, mutta messupäivän päättyessä syntyi suuri ruuhka epäkäytännöllisen vaatesäilytyksen vuoksi. Huonosti toiminut narikkapalvelu jätti ikävän muiston messukeskuksesta, vaikka muut palvelut olivat toimineet hyvin.

Valmennuspäivään osallistuvilla yrittäjillä oli mahdollisuus keskusteluun henkilökohtaisissa klinikkatapaamisissa asiantuntijan kanssa sekä työstää aihetta yrittäjien yhteisessä workshopissa.

Kehittämis- ja rahoituspalvelut yritysten tukena

"Myös pienillä yrityksillä on mahdollisuus saada tuettua asiantuntijapalvelua käyttöönsä. Lyhytkin
keskustelu ulkopuolisen asiantuntijan kanssa voi auttaa yritystä eteenpäin ja kasvun polulle ", totesi kehittämispäällikkö Pirjo Suhonen, esitellessään uusia yritysten kehittämispalveluita.
Hän antoi osallistujille ajankohtaista tietoa Keski-Suomen ELY-keskuksen välittämistä yritysten kehittämisja rahoituspalveluista.

Maaseuturahoituksessa tukimuotoina käytettävissä ovat investoinnin toteutettavuustutkimus,
investointituki ja perustamistuki. Yritysten innovaatiokokeiluja pyritään edistämään muun muassa tukemalla investointien toteutettavuustutkimusta. Tukea on mahdollisuus saada puolet selvityksen kustannuksista. Investointeihin, kuten laajennuksiin sekä uusiin rakennuksiin ja koneisiin on mahdollisuus hakea tukea. Perustamistukea voi hakea alkava yritys asiantuntijapalvelujen hankintaan, mutta myös toimiva yritys, mikäli käynnistää uudenlaista, aiemmasta olennaiseesti poikkeavaa toimintaa.

"Työ- ja elinkeinoministeriön kehittämisavustusta saavat yritykset merkittäviin uusiin hankkeisiin. Maksimitukitaso hankkeen investointeihin, kuten maa-alueisiin, rakennuksiin, uusiin koneisiin ja myös aineettomaan omaisuuteen, on 10-35 %. Kehittämisavustusta on mahdollista saada 50 % yrityksen muuhun kehittämiseen, esim. tuote- ja tuotantomenetelmien kehitykseen ja kansainvälistymiseen.

"Tekesin rahoitus on suunnattu innovatiivisille, kansainvälistyville pk-yrityksille. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on mahdollisuus hakea ns Cremarahoitusta hankkeille, jossa luovan alan osaaja yhdistää voimansa vaikkapa metallialan yrityksen kanssa uudella tavalla.

Lisätietoja:

  • Pirjo Suhonen, kehittämispäällikkö, Keski-Suomen ELY-keskus, pirjo.suhonen(at)ely-keskus.fi, puh 029 5024 601
  • Jouni Hynynen, innovaatioasiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus, jouni.hynynen(at)ely-keskus.fi, puh 029 5024 545

Alueellista tietoa