Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Alueellinen kuljetustuki saa jatkoa

Valtioneuvosto on 18.12.2014 antanut asetuksen alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2014 – 2017. Kuljetustuki on tarkoitettu harvaan asutuilla alueilla toimivien pk-yritysten valmistamien tuotteiden kuljetuksiin. Tuen avulla kompensoidaan pitkistä välimatkoista johtuvia korkeampia kuljetuskustannuksia.

Alueellisen kuljetustuen sisältö säilyy pääosin ennallaan. Uudessa asetuksessa kaikkia kuljetustukia nostetaan hieman ja pienin myönnettävä tuki nousee 1 000 euroon vuodessa. Myös kuljetusmatkan pituuden mukaan määräytyviä tukitasoportaita vähennetään ja vuosittain tuelle tulee saajakohtainen enimmäismäärä. Näiden muutosten avulla parannetaan tuen vaikuttavuutta sekä selkeytetään tukijärjestelmää.

Asetus alueellisesta kuljetustuesta tulee voimaan 1.1.2015 ja sitä sovelletaan vuosina 2014 – 2017 tapahtuviin kuljetuksiin. Vuoden 2014 aikana alkaneita kuljetuksia koskeva kuljetustuki tulee hakea ELY-keskuksesta viimeistään 1.6.2015. Kuljetustuen haku pyritään käynnistämään mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen.

Lue lisää:


Alueellista tietoa