Landsvägsfärjetrafik

Finlands Färjetrafik ansvarar för landsvägsfärjetrafiken på övriga färjplatser i Finland förutom i Kietävälä (Puumala) och i  Skagen (Iniö) där landsvägstrafiken med färjor som Trafikledsverket äger sköter Kymen Saaristoliikenne Ab.

 

Avtalen

 • Kymen Saaristoliikenne Ab.  Avtalet om färjetrafiken i Skagen är i kraft 2018-2022 och i Kietävälä 2018-2019

 • Finlands Färjetrafik Ab: landsvägsfärjetrafiktjänsten Alassalmi, Arvinsalmi, Hanhivirta, Hirvisalmi, Hämmärönsalmi, Hätinvirta, Högsar, Högsåra, Kivimo, Koivukanta, Kokkila, Kortesalmi, Kuparonvirta, Kyläniemi, Lamposaari, Mossala, Puutossalmi, Räisälä, Saverkeit, Tappuvirta, Vartsala och Vänö 2015-2019

 • Finlands Färjetrafik Ab: landsvägsfärjetrafiktjänsten Karlö 2015-2021

 • Finlands Färjetrafik Ab: landsvägsfärjetrafiktjänsten Skåldö, Barösund och Pellinki 2018-2019

 • Finlands Färjetrafik Ab: landsvägsfärjetrafiktjänsten Palva och Velkuanmaa 2010-2019

 • Finlands Skärgårdsrederi Ab: landsvägsfärjetrafiktjänsten Gustafs-Iniö 2017-2019

 • Finlands Skärgårdsrederi Ab: landsvägsfärjetrafiktjänsten Kasnäs-Hitis 2012–2018

 • Finlands Färjetrafik Ab: landsvägsfärjetrafiktjänsten Keistiö 2013 - 2022

 • Finlands Färjetrafik Ab: landsvägsfärjetrafiktjänsten Rongonsalmi 2013–2022

 • Finlands Färjetrafik Ab: landsvägsfärjetrafiktjänsten Skärgårdsvägen I (Pargas-Nagu) 2013-2022

 • Finlands Färjetrafik Ab: landsvägsfärjetrafiktjänsten Skärgårdsvägen II (Nagu-Korpo-Norrskata-Houtskär) 2013 -2022

Uppdaterad