Landsvägsfärjetrafik

Finlands Färjetrafik ansvarar för landsvägsfärjetrafiken på övriga färjplatser i Finland förutom i Kietävälä (Puumala) och i  Skagen (Iniö) där landsvägstrafiken med färjor som Trafikverket äger sköter Kymen Saaristoliikenne Ab. Det nya avtalet om färjetrafiken i Skagen är i kraft 1.1.2018-31.12.2022 och i Kietävälä 1.1.2018-31.12.2019.

 

 

 

Uppdaterad