Skoltärenden

Skoltärenden hittas i vänstra spalten. Skoltlagen tillämpas i skoltområdet som omfattar byarna i Sevettijärvi-Näätämö och Nellim-Keväjärvi i Enare kommun.

Regional information

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

GENVÄGAR

PÅ ANDRA WEBBPLATSER

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.