Skoltärenden

Skoltärenden hittas i vänstra spalten. Skoltlagen tillämpas i skoltområdet som omfattar byarna i Sevettijärvi-Näätämö och Nellim-Keväjärvi i Enare kommun.

Regional information

Koltta-asiat - Lappi

Kolttalain mukaisista asioista vastaa Lapin ELY-keskus.

Asiantuntijahaku


Uppdaterad

GENVÄGAR

PÅ ANDRA WEBBPLATSER

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.