Skoltärenden

Skoltärenden hittas i vänstra spalten. Skoltlagen tillämpas i skoltområdet som omfattar byarna i Sevettijärvi-Näätämö och Nellim-Keväjärvi i Enare kommun.

NTM-centralen kan med stöd av skoltlagen stödja bostadsbyggandet för skoltbefolkningen.

Finansiering för företagsverksamhet kan sökas hos NTM-centralerna och lokala Leader-verksamhetsgrupper. Sökanden kan kontakta vilken som helst av de två aktörerna för att komma vidare.

Regional information

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

GENVÄGAR

PÅ ANDRA WEBBPLATSER

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.