Kollektivtrafik

NTM-centralerna sköter tillgången på kollektivtrafiktjänster och skapar förutsättningar för att kollektivtrafiken ska fungera och löpa smidigt. EU:s förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg samt transportservicelagen reglerar villkoren för kollektivtrafiken.

NTM-centralerna fastställer servicenivån i kollektivtrafiken i samarbete med andra aktörer inom området och anskaffar trafiktjänster. NTM-centralerna sköter även om uppgifter i anknytning till den statliga finansieringen av kollektivtrafiken.

Behoven inom kollektivtrafik beaktas i all trafikplanering. Målet är att förbättra hållplatsutrustningen och utveckla vinterunderhållet av vägarna för att möta kollektivtrafikens behov. Dessutom ska NTM-centralerna se till att resekedjorna fungerar bättre genom att förbättra anslutningsparkeringen och förbindelserna till hållplatserna.

REGIONAL INFORMATION

Joukkoliikenne - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala

(Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.)

ELY-keskus huolehtii osaltaan joukkoliikennepalveluiden saatavuudesta ja määrittelee toimivaltaisena viranomaisena joukkoliikenteen palvelutason toimivalta-alueelleen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toimivaltaisina viranomaisina ovat alueella ELY-keskuksen lisäksi Joensuun, Kuopion, Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit, jotka vastaavat  alueensa palvelutason määrittelystä ja toteuttamisesta huomioiden myös seudulliset palvelutarpeet ja -määrittelyt. Vuoden 2012 alusta Joensuun toimivalta-alueeseen ovat kuuluneet myös Kontiolahden ja Liperin kunnat ja Kuopion toimivalta-alueeseen Siilinjärven kunta.

Waltti-kortti otettiin käyttöön kesäkuussa 2016

Waltti on joukkoliikenteen matkakortti, joka perustuu vyöhykepohjaiseen hinnoitteluun. Kesäkuun 2016 alusta alkaen Waltti otettiin vaiheittain käyttöön Iisalmen, Kuopion, Joensuun ja Mikkelin kaupunkeihin suuntautuvassa maaseudun linja-autoliikenteessä.

Paikallisliikenteissä Waltti-kortti on käytössä Kuopiossa, Joensuussa, Iisalmessa ja Mikkelissä.

AIKATAULUT

Itä-Suomen Waltti-liikenteen aikataulu-, reitti- ja  lipputietoja löydät osoitteesta
www.ely-keskus.fi/web/waltti-ita-suomi

Matka.fi -palvelun reittioppaasta voi hakea kaikkia joukkoliikenteen aikatauluja lukuun ottamatta kaupunkien paikallisliikennettä. Palvelu on Traficomin ylläpitämä:
matka.fi

Muun kuin Waltti-kaukoliikenteen aikataulut löytyvät Matkahuollon aikataulupalvelusta ja liikenteenharjoittajien omilta internet-sivuilta.
Matkahuolto

 


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

 

Oikopolut

REGIONALA LÄNKAR

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.