Kollektivtrafik

NTM-centralerna sköter tillgången på kollektivtrafiktjänster och skapar förutsättningar för att kollektivtrafiken ska fungera och löpa smidigt. EU:s förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg samt transportservicelagen reglerar villkoren för kollektivtrafiken.

NTM-centralerna fastställer servicenivån i kollektivtrafiken i samarbete med andra aktörer inom området och anskaffar trafiktjänster. NTM-centralerna sköter även om uppgifter i anknytning till den statliga finansieringen av kollektivtrafiken.

Behoven inom kollektivtrafik beaktas i all trafikplanering. Målet är att förbättra hållplatsutrustningen och utveckla vinterunderhållet av vägarna för att möta kollektivtrafikens behov. Dessutom ska NTM-centralerna se till att resekedjorna fungerar bättre genom att förbättra anslutningsparkeringen och förbindelserna till hållplatserna.

REGIONAL INFORMATION

Yhteystiedot joukkoliikenneasioissa Uudenmaan ELY-keskuksessa

Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa, että joukkoliikenneasioissa Uudenmaan ja Hämeen alueita koskevissa asioinneissa tulee käyttää seuraavia yhteystietoja

postiosoite: PL 36, 00521 Helsinki
käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
sähköpostiosoite joukkoliikenneryhmä: info.joukkoliikenne.uus@ely-keskus.fi


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

 

Oikopolut

REGIONALA LÄNKAR

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.