Inköp och utveckling av offentlig persontrafikservice

NTM-centralerna sköter delvis tillgängligheten av offentlig persontrafikservice och skapar förutsättningar för att den ska fungera bra och smidigt. Anordnandet av offentlig persontrafik regleras utifrån EU:s förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg samt lagen om transportservice.

NTM-centralerna definierar den målsbaserade servicenivån för offentlig persontrafik i samarbete med regionens andra aktörer och upphandlar trafiktjänster. NTM-centralerna sköter även inköp av offentlig persontrafikservice och utvecklingen av statligt finansierade uppgifter.

Behoven inom offentliga persontrafiken beaktas i all trafikplanering. Målet är att förbättra hållplatsutrustningen och utveckla vinterunderhållet av vägarna för att möta trafikens behov. Dessutom ska NTM-centralerna se till att resekedjorna fungerar bättre genom att förbättra anslutningsparkeringen och förbindelserna till hållplatserna.

REGIONAL INFORMATION

Joukkoliikenne - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala

(Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.)

ELY-keskus huolehtii osaltaan joukkoliikennepalveluiden saatavuudesta ja määrittelee toimivaltaisena viranomaisena joukkoliikenteen palvelutason toimivalta-alueelleen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toimivaltaisina viranomaisina ovat alueella ELY-keskuksen lisäksi Joensuun, Kuopion, Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit, jotka vastaavat  alueensa palvelutason määrittelystä ja toteuttamisesta huomioiden myös seudulliset palvelutarpeet ja -määrittelyt. Vuoden 2012 alusta Joensuun toimivalta-alueeseen ovat kuuluneet myös Kontiolahden ja Liperin kunnat ja Kuopion toimivalta-alueeseen Siilinjärven kunta.

Waltti-joukkoliikenne

Waltti on joukkoliikenteen matkakortti, joka perustuu vyöhykepohjaiseen hinnoitteluun. Kesäkuun 2016 alusta alkaen Waltti otettiin vaiheittain käyttöön Iisalmen, Kuopion, Joensuun ja Mikkelin kaupunkeihin suuntautuvassa maaseudun linja-autoliikenteessä.

Paikallisliikenteissä Waltti-kortti on käytössä Kuopiossa, Joensuussa, Iisalmessa ja Mikkelissä.

AIKATAULUT

Itä-Suomen Waltti-liikenteen aikataulu-, reitti- ja  lipputietoja löydät osoitteesta
www.ely-keskus.fi/web/waltti-ita-suomi

Matka.fi -palvelun reittioppaasta voi hakea kaikkia joukkoliikenteen aikatauluja lukuun ottamatta kaupunkien paikallisliikennettä. Palvelu on Traficomin ylläpitämä:
matka.fi

Muun kuin Waltti-kaukoliikenteen aikataulut löytyvät Matkahuollon aikataulupalvelusta ja liikenteenharjoittajien omilta internet-sivuilta.
Matkahuolto

Joukkis-joukkoliikenne

Tietoa Iisalmen ja Kuopion välisen joukkoliikenteen linja-autovuoroista ja Joukkis-matkakortista löytyy osoitteesta http://www.ely-keskus.fi/web/joukkis/


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)
Obs. på sommaren 2.7.-14.8. kl 9-14

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

Oikopolut

Ehdotusapuri.

REGIONALA LÄNKAR

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.