Inköp och utveckling av offentlig persontrafikservice

NTM-centralerna sköter delvis tillgängligheten av offentlig persontrafikservice och skapar förutsättningar för att den ska fungera bra och smidigt. Anordnandet av offentlig persontrafik regleras utifrån EU:s förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg samt lagen om transportservice.

NTM-centralerna definierar den målsbaserade servicenivån för offentlig persontrafik i samarbete med regionens andra aktörer och upphandlar trafiktjänster. NTM-centralerna sköter även inköp av offentlig persontrafikservice och utvecklingen av statligt finansierade uppgifter.

Behoven inom offentliga persontrafiken beaktas i all trafikplanering. Målet är att förbättra hållplatsutrustningen och utveckla vinterunderhållet av vägarna för att möta trafikens behov. Dessutom ska NTM-centralerna se till att resekedjorna fungerar bättre genom att förbättra anslutningsparkeringen och förbindelserna till hållplatserna.

REGIONAL INFORMATION

Kollektivtrafiken i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten

(NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikärenden i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten)

Information gällande coronaviruset och kollektivtrafiken:
NTM-centralen i Södra Österbotten minskar turerna inom busstrafiken från och med måndag 23.3.2020 med anledning av coronaviruset

Busstrafiken som upphandlats av NTM-centralen i Södra Österbotten måste anpassas på grund av att skolor och andra läroanstalter har stängts. NTM-centralen i Södra Österbotten upphandlar busstrafik i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten.

En del av skolskjutsarna har avbrutits fr.o.m. 18.3. och resten av den trafik som i huvudsak betjänar skolor och läroanstalter kommer att avbrytas fr.o.m. 23.3. Avbrottet gäller till och med 13.4. eller längre, om skolorna fortsättningsvis hålls stängda.

En lista över läget med turerna inom busstrafiken som upphandlats av NTM-centralen i Södra Österbotten finns i tabellen (se länken nedan). Tabellen uppdateras vid behov en gång om dygnet. Uppgifterna kan också sökas via trafikanternas och  Matkahuoltos webbplatser.

De som använder sig av offentlig persontrafik bör förbereda sig på förändringar i tidtabellerna, indragna turer och tidvisa avbrott i trafiken.

NTM-centralen följer upp hur läget utvecklas och reagerar enligt behövliga delar på situationen. Då passagerarmängden minskar och om läget drar ut på tiden är det skäl att förbereda sig på att ytterligare turer dras in fr.o.m. 30.3.2020.

Anvisningar till passagerarna:

 • Använd inte offentliga transportmedel om du är sjuk.
 • Undvik onödigt resande.
 • Tvätta händerna ofta med tvål
 • Använd i mån av möjlighet handdesinfektionsmedel
 • Undvik att använda kontanter när du betalar resan
 • Se till att du hostar och nyser i en pappersnäsduk eller i ärmen
 • Kasta pappersnäsduken i skräpkorgen efter att du snutit dig
 • Låt bli att röra ansiktet
 • Skaka inte hand med andra
 • Du kan minska risken för smitta genom att undvika att med bara händer röra sådana ytor som många människor tar i.

Mer information under tjänstetid (för media):

NTM-centralen i Södra Österbotten:

 • kollektivtrafikansvarig Miika Hautala, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
 • projektchef för kollektivtrafik Anders Pulkkis, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Uppdaterad