› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

Neuvottelukunnan kokousmateriaalit

Neuvottelukunnan kokousmateriaalit

KAS Maaseudun kehittämishankkeet

Maaseudun kehittämishankkeet - Kaakkois-Suomi Maaseudun kehittämishankkeilla uudistetaan elinkeinoja, lisätään osaamista ja parannetaan maaseudun palveluita sekä asumisen edellytyksiä....

Maaseudun yritysrahoitus - KAS

Maaseudun yritysrahoitus - Kaakkois-Suomi  Maaseudun yritystukea voivat hakea maaseutualueella toimivat yritykset – maatilakytköstä ei vaadita. Ohjelmakaudella 2014–2020 tukea voidaan...

Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-menettely alkanut (Häme)

Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-menettely alkanut (Häme) Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut Hämeen ELY-keskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen...

KAS Tiehankkeet

Tiehankkeet - Kaakkois-Suomi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa alueellisina toteutettavista perustienpidon tieinvestoinneista ja niiden suunnittelusta...

KAS Tiehankkeet - Mt 14866 Kyläniemen lossin korvaaminen sillalla (Ruokolahti-Taipalsaari)

Mt 14866 Kyläniemen lossin korvaaminen sillalla (Ruokolahti ja Taipalsaari)   Yleissuunnitelma Kyläniemen lossin korvaamisesta sillalla on liittynyt valtion liikennehallinnon...

KAS Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoista ilmoittaminen - Kaakkois-Suomi Asiantuntijat ympäristövahinkotapauksissa sekä ympäristön erityistilanteissa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen puhelinvaihde (klo...

KAS Tiehankkeet - Vt 6 melunsuojaustarpeet Oritlammen kohdalla

Vt 6 melunsuojaustarpeet Oritlammen kohdalla, Ruokolahti Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut vuonna 2013 tie- ja rakennussuunnitelman "Valtatien 6 meluntorjunta Oritlammen...

KAS Tiehankkeet - Tapavainola - Ylämaa maantien 3864 parantaminen välillä Sipari - Pulsa

Tapavainola - Ylämaa maantien 3864 (Ylämaantie) parantaminen välillä Sipari - Pulsa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii parhaillaan tie- ja rakennussunnitelmaa...

KAS Etusivu - linkit Oikopolut

Tapahtumat ja koulutukset Uutiskirjeet Tarjouspyynnöt ja haut Alueen tila ja näkymät Lomakkeet Tiehankkeet Ympäristövahinkotilanteet Tietosuoja ja...

KAS Tiehankkeet - Vt 13 Lappeenranta - Nuijamaa

Vt 13 Lappeenranta - Nuijamaa  Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut yleissuunnitelman valtatien 13 (Nuijamaantie) parantamisesta välillä...

KAS Tiehankkeet - Vt 13 Mikkeli-Lappeenranta

Vt 13 Mikkeli - Lappeenranta Valtatie 13 on tärkeä maan poikki kulkeva tieyhteys Kokkolasta Jyväskylän ja Mikkelin kautta Lappeenrantaan ja edelleen itärajalle vilkkaimmille...

KAS ELY Maantien 370 Valkealanväylä jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen Ravikylän kohdalla, Kouvola

Maantien 370 (Valkealanväylän) jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen Ravikylän  kohdalle, Kouvola Maantie 370 (Valkealanväylä) on pohjoinen sisääntulotie Kouvolan keskustaan...

KAS Tiehankkeet - Mt 355 Merituulentien parantaminen, Kotka

Mt 355 Merituulentien parantaminen, Kotka. Yleissuunnitelman laatiminen           Mt 355 (Merituulentie) on pääyhteys valtatieltä 15...

KAS Tiehankkeet - Vt 6 parantaminen Kouvolan kohdalla

Vt 6 parantaminen Kouvolan kohdalla   Valtatie 6 on kuuluu osana Euroopan Unionin päättämään Suomen kattavaan liikenneverkkoon (TEN-T). Tie on toinen kansainvälisen liikenteen...

POP Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Pohjanmaa Elinkeinot, työvoima ja osaaminen Kalastuslain nojalla koolle kutsuttavien kalatalousalueiden ensimmäisten yleiskokousten kokouskutsut nähtävillä...

KAS Tiehankkeet - Kotkan-sisääntulotie

Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie) Valtatie 15 (Hyväntuulentie) on pääyhteys valtatieltä 7 Kotkan keskustaan ja maan suurimpiin satamiin. Tien liikennemäärät ovat...

KAS Tiehankkeet - Tykkimäki-Kaipiainen

Vt 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kaipiainen Valtatien 6 parantamisen yleissuunnitelma Tykkimäen ja Kaipiaisen väliltä on valmistunut vuonna 2009. Liikennevirasto on antanut...

KAS Tiehankkeet - Lahti-Kouvola

Vt 12 Lahti-Kouvola Valtatien 12 yhteysväli Lahti – Kouvola on tärkeä osa itä–länsisuuntaista valtatieverkkoa ja on merkittävä raskaan liikenteen kuljetusreitti.   ...

Talent Boost houkuttelee kansainvälisiä osaajia Suomeen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Talent Boost houkuttelee kansainvälisiä osaajia Suomeen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) Maahanmuutolla ja kansainvälisten osaajien liikkuvuudella on kasvava elinkeinopoliittinen merkitys ja...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT