Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Kalastuslakipäivillä (23.-24.1.) keskusteltiin lainsäädännön muutoksista aktiivisesti ja rakentavasti

Kalataloushallinto järjesti 23.-24.1.2024 kalastuslakipäivät Helsingissä. Tilaisuuteen oli kutsuttu maa- ja metsätalousministeriön ja ELY-keskuksien kalatalousvirkahenkilöiden edustus, kalatalousalueiden toiminnanjohtajat sekä kalatalousjärjestöjen edustajat (vapaa-ajankalastajat, ammattikalastajat, kalastusoppaat, vesialueiden omistajat). Osallistujia oli n. 100.

Vuonna 2016 voimaan tulleen kalastuslain toimeenpanossa on viimeisen kahden vuoden aikana siirrytty valmistelusta toimeenpanoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lain mukaisten keskeisten toimijoiden eli kalatalousalueiden – joita Suomessa on 118 – käyttö- ja hoitosuunnitelmat alkavat olla valmiit ja ELY-keskuksen hyväksymiä. Näihin suunnitelmiin kirjattuja toimenpiteitä ollaan toteuttamassa. Näitä ovat mm. kalastuksensäätelytoimenpiteet sekä esimerkiksi kalastuksenvalvonnan hankkeet. Hankkeita tuetaan erityisesti kalastonhoitomaksuvaroin, joiden viimeisin haku on ollut juuri ajankohtainen.

Kalastuslakipäivien teemoina olivat kalastusasioiden kansallisen ja EU-lainsäädännön muutokset ja tulkinnat, kalakantojen tila rannikolla ja sisävesissä, kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien ja erityisesti niihin liittyvien kalastuksensäätelytoimien onnistuminen sekä kalastuksenvalvonnan kysymykset. Lisäksi kuultiin esitys vesilain soveltamisesta kalatalousvelvoitteiden muuttamisessa ja esitys tulevien aluehallinnon muutosten vaikutuksista kalataloushallinnon toimintaan.

Päivien osallistujat keskustelivat aktiivisesti ja kriittisen rakentavasti. Tilaisuus oli järjestäjien mielestä oikein onnistunut. Palataan asiaan seuraavana vuonna!

Tiistain 23.1.2024 esitykset

Keskiviikon 24.1.2024 esitykset