Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Öljylämmityksen vaihtajien avustusten käsittely on ruuhkautunut - ELY-keskus lisää henkilövoimavaroja

Öljylämmityksen vaihtajille myönnettävien avustusten käsittely on ruuhkautunut hakemusten suuren määrän vuoksi. Kesäkuun loppuun mennessä on saapunut yli 15 000 avustushakemusta, joista lähes 9 000 tuli syys-joulukuun aikana viime vuonna. Tällä hetkellä käsittelemme joulukuussa saapuneita hakemuksia.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lisäämässä elokuun alusta alkaen merkittävästi henkilövoimavaroja avustushakemusten käsittelyyn. Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee koko maan avustushakemukset.

Ensimmäinen, vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa avustuksiin osoitettu 28,52 miljoonan euron määräraha on käytännössä jo sidottu nyt tehtyihin noin 7 000 avustuspäätökseen. Vuodelle 2021 osoitettua 9,4 miljoonan määrärahaa pääsemme myöntämään avustuksiin sen jälkeen, kun valtioneuvosto on hyväksynyt avustuksen käyttöä koskevan asetuksen (arvio heinä-elokuun aikana).

Suomen Kestävän kasvun ohjelmassa esitetyt avustusmäärärahat odottavat hyväksymistä EU-neuvostossa loppukesästä 2021.

Uusia hakemuksia voi lähettää edelleen ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Lue lisää

Lisätietoja

Vesa-Pekka Heikkilä, ryhmäpäällikkö, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 324, [email protected]