Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Muovipakkausten kierrätys kiihtyy, myös puupakkausten kierrätyksessä kasvua

Pakkausten kierrätysmäärät pysyivät korkealla tasolla vuonna 2019. Juuri valmistuneen tuottajavastuutilaston mukaan erityisesti muovipakkausten kierrättäminen on kasvattanut suosiota. Nousua on ollut edellisvuodesta huikeat 11 prosenttiyksikköä. Vielä vuosina 2012–2017 muovin kierrätysaste on ollut vain 23–27 %, mutta vuonna 2019 jo 41 % muovipakkauksista kierrätettiin.

Pakkausten kierrätysasteet 2012-2019. Tuoreimmat luvut: Kuitu 116 %, lasi 98 %, metalli 85 %, muovi 42 % ja puu 27 %.

 

Muovipakkausten jätehuollosta ja kierrätyksestä vastaavassa tuottajayhteisössä arvioidaan, että positiiviseen kehitykseen on vaikuttanut muun muassa kiinteistökeräyksen laajeneminen, ekopisteiden lisääminen sekä panostukset kierrätykseen liittyvään kuluttajaviestintään ja neuvontaan.
 
"Viime vuonna kuluttajien käytettävissä oli keskimäärin noin 650 pistettä. Panostimme omiin neuvontaresursseihimme rekrytoimalla kierrätysvalmentajan. Viestinnässä pidimme esillä, että kierrätys on kuluttajalle helppoa ja ympäristölle hyödyllistä", kertoo Suomen Uusiomuovi Oy:n toimitusjohtaja Vesa Soini. Alan oman POLKU 2025 -ohjelman tavoitteena on saavuttaa 50 %:n kierrätysaste vuonna 2025.

Muovin lisäksi kasvua nähtiin myös puupakkausten kierrättämisessä. Sen sijaan ennestään erittäin korkealla olevat lasin ja kuitupakkausten, eli kartongin, pahvin ja paperin, kierrätysmäärät pysyivät suunnilleen ennallaan. Ainoastaan pantittomien metallipakkausten kierrättämisessä havaittiin laskua.

"Yritysten pakkausten vastaanottomäärät laskivat vuonna 2019 metallin maailmanmarkkinahintojen laskiessa", tietää toimitusjohtaja Satu Estakari Mepak-Kierrätys Oy:stä. Myös tilastoinnin tarkentuminen näkyy kierrätysmäärien laskuna.

Kierrätysvaatimukset saavutetaan, tavoitteet tiukentumassa

Kaikkien pakkausten kierrätysasteet täyttävät tällä hetkellä voimassa olevat EU:n kierrätystavoitteet. Tilastoihin sisältyvät sekä pantittomat pakkaukset että pantilliset juomapakkaukset.

Vastuu pakkausmateriaalien jätehuollosta ja kierrättämisestä on pakkaajilla sekä pakattujen tuotteiden maahantuojilla.  Tuottajavastuutilastot kuvastavatkin kierrätysmäärää suhteessa nimenomaan rekisteröityneiden tuottajien markkinoille tuomien pakkausten määrään.

”Osa pakkauksista ei tilastoidu, minkä vuoksi kierrätysprosentit ovat todellisuudessa pienempiä. Tilastoista näkee kuitenkin kehityssuunnan. Jatkossa tilastoja täsmennetään vastaamaan paremmin todellisuutta”, kertoo tuottajavastuuvalvoja Tuomo Aunola Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Pirkanmaan ELY-keskus valvoo ja tilastoi tuottajavastuun toteutumista koko maassa.

Tilastoja käytetään päätöksenteon tukena, mutta lisäksi ne toimitetaan EU:lle kierrätysasteiden seuraamiseksi. EU:n asettamat tavoitteet kiristyvät vuosina 2025 ja 2030, ja samalla tilastojen uudet laskentasäännöt tulevat alentamaan jonkin verran Suomen kierrätysasteita.

Eri materiaaleille asetetut kierrätystavoitteet vuosina 2025 ja 2030.

Tavoite %

2025

2030

Kaikki pakkaukset

65

70

Muovi

50

55

Puu

25

30

Rautametallit

70

80

Alumiini

50

60

Lasi

70

75

Paperi ja kartonki

75

85

 

Lue lisää