Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Vastuullista ja turvallista liikkumista edistetään Kannuksessa ja Toholammilla (Keski-Pohjanmaa)

Kannuksen ja Toholammin kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat valmistuneet.

Suunnitelmat on laadittu toteutusmahdollisuuksiltaan realistisiksi ja käytännönläheisiksi. Niihin on laadittu analyysit liikenneturvallisuuden nykytilanteesta, suunniteltu uusia liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä ja motivoitu kuntien liikenneturvallisuusryhmiä aktiiviseen liikenneturvallisuustyöhön.

Onnettomuusanalyysin perusteella suunnittelualueen liikenneturvallisuuden tila on koko maan keskiarvoa hieman heikompi. Vuosien 2011–2015 keskiarvon mukaan Kannuksen suunnittelualueella henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui 116 kpl/100 000 asukasta / ja Toholammilla 106 kpl/100 000 asukasta/vuosi, kun Manner-Suomessa vastaava luku oli 102 kpl. Toholammin ja Kannuksen alueella tapahtuneista onnettomuuksista aiheutuu kustannuksia vuosittain keskimäärin noin 6,1 miljoonaa euroa, josta kuntien osuus on vuosittain noin 1,2 miljoonaa euroa.

Suunnitelmien visiona on, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Lisäksi tienkäyttäjien toivotaan ottavat vastuun turvallisesta liikkumisesta ja arvostavat muita liikkujia.

Suunnitelmien tavoitteena on henkilövahinko-onnettomuuksien määrän vähentäminen valtakunnallisen tavoitteiden mukaisesti sekä nolla kuolemaa liikenteessä. Tavoitteena on myös lisätä kuntalaisten liikenneosaamista ja -tietoutta, liikenneympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä edistää jalankulkua ja pyöräilyä lyhyillä matkoilla. Liikenneturvallisuustyön jatkuvuuden takaamiseksi tavoitteena on toimivan ohjaus- ja seurantajärjestelmän luominen.

Liikenneturvallisuuden parantaminen

Esitettyjen tavoitteiden toteutuminen edellyttää sekä fyysisen liikenneympäristön parantamista että määrätietoista liikennekasvatustyötä. Liikenneturvallisuustyöstä vastaavat kuntien liikenneturvallisuusryhmät, joissa on edustajia eri hallintokunnista sekä yhteistyötahoista.

Toimenpiteillä pyritään varmistamaan, että liikenneympäristöt ovat turvallisia kaikille liikkujille ja jokaisella liikkujalla on riittävät tiedot ja taidot tehdä fiksuja liikkumisen valintoja. Suunnitelma perää myös tienkäyttäjien omaa vastuuta liikkumisen valinnoistaan ja liikennekäyttäytymisestään. Tavoitteita ei saavuteta, jos joku osapuolista luistaa vastuistaan.

Liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä esitetään suunnitelmissa Kannukseen 39 kohteeseen ja Toholammille 32 kohteeseen. Liikenneympäristöön kohdistuvissa toimenpide-ehdotuksissa korostuvat ajonopeuksien hillintä, liittyminen ja suojateiden turvallisuus sekä kävely- ja pyöräily-yhteydet. Esitetyistä toimenpiteistä pienimmät, kuten nopeusrajoitusten alentamiset, pyritään toteuttamaan lähivuosina.

Suunnitelman laatijat

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Kannuksen ja Toholammin kuntien lisäksi suunnitelman päivitystyöhön osallistuivat mm. Liikenneturvan ja poliisin edustajat. Konsulttina työssä toimi Destia Oy.

Liikenneturvallisuussuunnitelmat liitteineen löytyvät kuntien sivuilta ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sivuilta kohdasta Tietoa alueelta osoitteesta: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenneturvallisuussuunnitelmat#.WRF3SaOweUn

Liitteet:
Kannuksen liikenneturvallisuussuunnitelma
Esite Kannuksen liikenneturvallisuussuunnitelmasta
Toholammin liikenneturvallisuussuunnitelma
Esite Toholammin liikenneturvallisuussuunnitelmasta

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:

  • Juha Hopeavuori, Toholammin kunta, juha.hopeavuori(at)toholampi.fi, p. 040 1505302
  • Aulis Kokko, Kannuksen kaupunki, aulis.kokko(at)kannus.fi, p.044 4745250
  • Kjell Lind, Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus, kjell.lind(at)ely-keskus.fi, p. 0295 027 734
  • Anne Peltoniemi, Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus, anne.peltoniemi(at)ely-keskus.fi
  • Christel Kautiala, Destia Oy, christel.kautiala(at)destia.fi, p. 050 5911605
  • Eila Köngäs, Destia Oy, eila.kongas(at)destia.fi p. 040 5441768

Alueellista tietoa