Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Taasianjoella aloitettiin veden happipitoisuuden mittaukset (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan ELY-keskus on aloittanut happitilanteen seurannan Taasianjoella. Veteen on asennettu kaksi automaattista jatkuvatoimista anturia, toinen joen keskiosalle ja toinen alajuoksulle. Laitteet sijaitsevat lähellä joen pohjaa ja mittaavat veden happipitoisuutta tunnin välein. Näin voidaan seurata happitilanteen vaihtelua lähes jatkuvasti. Hyvä happipitoisuus on vesistön hyvän kunnon kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Aiemmin Taasianjoen veden laatua ja happitilannetta on seurattu vesinäytteiden avulla. Näytteitä on otettu joen eri osista, ja laboratoriossa on analysoitu mm. veden ravinnepitoisuudet ja sameus. "Vesinäytteiden tulokset kuvaavat hyvin Taasianjoen tilaa, mutta näytteitä on voitu ottaa vain satunnaisesti, korkeintaan 8-10 kertaa vuodessa. Automaattisen mittauksen avulla saamme tietoa veden happipitoisuudesta nyt jatkuvasti", sanoo ylitarkastaja Jaana Marttila (Uudenmaan ELY-keskuksesta).

Taasianjoessa on kuollut runsaasti kaloja kahtena edellisenä kesänä. Selvää syytä kalakuolemille ei ole löytynyt. Yksi mahdollinen syy on happikato. "Toivomme, että automaattisella seurannalla saamme enemmän tietoa joen happitilanteesta ja jokeen kohdistuvasta kuormituksesta", Marttila toteaa.

Mittausten alkaessa keskiviikkona 8.7. happipitoisuus oli hyvällä tasolla, noin 6-8 mg/l. Mikäli pitoisuus laskee tason 2-3 mg/l alle, on happitilanne huono, ja kalojen elinmahdollisuudet heikkenevät.

Taasianjoki saa alkunsa Salpausselän eteläpuolelta Kouvolan ja Iitin seuduilta. Uudellamaalla joki virtaa Lapinjärven ja Loviisan kuntien halki, ja laskee mereen Kullaanlahden pohjukassa. Taasianjoki on tyypiltään keskisuuri savimaan joki, ja siihen laskee lukuisia pienempiä puroja. Jokeen tulee runsaasti ravinne- ja kiintoainekuormitusta ympäröivältä valuma-alueelta. Joen yläosa onkin voimakkaasta kuormituksesta johtuen vain välttävässä ekologisessa tilassa, ja joen keski- ja alaosat ovat tyydyttävässä tilassa. Joki on kuitenkin maisemallisesti arvokas, ja siinä on useita eri pituisia koskia, jotka elävöittävät maisemaa ja tarjoavat joen eliöstölle monimuotoisia elinpaikkoja.

Linkki tiedotteeseen kesältä 2014: Taasianjoella jälleen kalakuolelmia

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Jaana Marttila, puh. 0295 021 431, sähköposti: [email protected] (10.7.2015)
  • Biologi Mikaela Ahlman, puh. 0295 021 371, sähköposti: [email protected] (paikalla ma-ke)

Taasianjoki kesällä 2013 (jpg, 3 Mt) Kuvaaja Jaana Marttila


Alueellista tietoa