Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - siltojen ylläpito KES

Siltojen korjaus

Sillankorjaus menossa.

Siltojen korjauksilla varmistetaan rakenteiden pitkä käyttöikä ja turvallisuus.

Siltojen säännöllisiin tarkastuksiin perustuvilla suunnitelmallisilla korjauksilla saavutetaan rakenteen kunnosta ja käytettävissä olevasta rahoituksesta riippuen rakenteen palvelutason säilyttäminen, palauttaminen tai jopa parantaminen.  

Sillan kunnon heikkeneminen rajoittaa liikennettä harvoin. Tähän mennessä siltojen liikennöintirajoitukset ovat koskeneet ainoastaan raskaita ajoneuvoja ja erikoiskuljetuksia. Tällöin voidaan joutua turvautumaan alikulkukorkeus- tai painorajoituksiin. Erikoiskuljetuksia koskevat korkeus- ja painorajoitukset selvitetään kuljetuslupia myönnettäessä.

Painorajoitettuja siltoja on Keski-Suomessa tällä hetkellä 19. Pääasiassa suurten siltojen kantavuutta parantaneiden vahvistuskorjausten ansiosta painorajoitettuja siltoja ei ole kuitenkaan enää päätieverkolla. Vähäliikenteisemmällä tieverkolla sijaitsevat painorajoitetut sillat ovat lähes aina kierrettävissä kohtuullisen kiertoreitin kautta.

Vuoden 2022 alussa Keski-Suomen tieverkolla on huonokuntoisia siltoja 68 kappaletta, kun niitä koko maassa on samaan aikaan 810. Huonokuntoisten siltojen määrä on kasvanut viime vuosina koko maassa. Keski-Suomessa näistä silloista on 8 %.

Keski-Suomen siltojen ikäjakauma

Vuosittain korjataan tai uusitaan kuntosyistä 5-10 siltaa ja niiden lisäksi tehdään mm. liikenneturvallisuutta parantavia pienempiä kunnostustöitä noin 10:llä sillalla. Osa silloista käytetään hallitusti loppuun ja uusitaan, kun peruskorjaus ei ole enää järkevää. Tavoitteena on optimoida silloille mahdollisimman pitkä käyttöikä kohtuullisin kustannuksin. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisuuksien mukaan korjaustoimenpiteitä suunnataan myös vielä tyydyttävässä kunnossa oleviin siltoihin.

Siltojen kuntoa seurataan säännöllisillä tarkastuksilla. Korjauskohteet valitaan tarkastuksissa havaittujen vaurioiden vakavuuden ja laajuuden perusteella. Huonokuntoisten siltojen määrä on kasvanut. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että Keski-Suomen sillankorjauksessa on viime vuosina painotettu suurten ja kalliiden siltojen korjausta. Valtakunnallisen kehityksen mukaisesti on havaittavissa, että lukumääräisesti suurin joukko eli tyydyttäväkuntoiset sillat lähestyvät peruskorjausikää. Sillankorjauksen rahoitustarve on siten voimakkaalla kasvupolulla.

Alla olevassa kaaviossa on kuvattu huonokuntoisten siltojen määrää, korjattujen siltojen määrää sekä siltojen korjausrahoitusta:

Linkkejä:

 

 

Päivitetty: 23.02.2022