Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt poikkeuslupia valkoposkihanhien karkottamiseen pelloilta

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 14.4.2023 antanut 13 päätöstä, joilla on myönnetty 77 tilalle poikkeuslupa valkoposkihanhien karkottamiseen pelloilta vakavien viljelyvahinkojen torjumiseksi. Poikkeuslupapäätöksissä on myönnetty lupa valkoposkihanhien karkottamiseen vain niitä vahingoittamattomilla menetelmillä valkoposkihanhien kevät- ja syysmuuttokausina. Keväällä kovaäänisten äänipelotteiden kuten kaasutykin tai paukkupatruunoiden käyttö on kielletty.

Lupaa valkoposkihanhien kuoliaaksi ampumiseen ei myönnetty

Poikkeuslupaa valkoposkihanhien kuoliaaksi ampumiseen ei myönnetty, sillä Luonnonvarakeskuksen (Luke) alustavien tutkimustulosten mukaan ampumiselle vaihtoehtoisen karkotuskeinon, paukkupatruunan käyttö on toimiva karkotuskeino. Luvan myöntämiseen liittyvien edellytysten mukaan poikkeuslupa rauhoitetun linnun tappamiseen voidaan myöntää vain, jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole. Tutkimustulokseen liittyvästä epävarmuudesta huolimatta Luke ei lausunnossaan viittaa, että paukkupatruunalla tapahtuva karkottaminen toimisi tavoitellun karkotusvaikutuksen kannalta riittämättömällä tavalla tai ainakaan olennaisesti huonommin kuin kuoliaaksi ampuminen. Aiemmilla poikkeusluvilla myönnetyn kuoliaaksi ampumisen tavoitteena ei ole ollut valkoposkihanhien kannan säätely, vaan niiden pelottelu ja karkottaminen viljelyksiltä.

Voimassaolevien poikkeuslupien lupa-alueita voi tarkastella karttapalvelussa: 

Avustukset ja lintupellot

Helmikuun alussa voimaan tulleen rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskevan laissa (15/2022) on uutena toimenpiteenä mahdollista hakea alueelliselta ELY-keskukselta avustusta rauhoitettujen lintujen aiheuttamien viljelyvahinkojen torjumiseen.

Uuden CAP-kauden alettua vahinkoalueille on myös mahdollista perustaa ympäristösitoumuksen lohkokohtaisena toimenpiteenä lintupeltoja.

Lue lisää