Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Avustuksia jaossa satakuntalaisille pk-yrityksille vihreään siirtymään yhteensä 2,7 miljoonaa euroa

Yritysten kehittämisavustushakuja on nyt Satakunnassa auki kaksi. Toinen JTF-rahastosta ja toinen EAKR-rahastosta. Avustuksia voivat hakea pienet ja keskisuuret yritykset investointeihin tai liiketoimintaa kehittäviin toimiin. Rahoitusta myönnetään nyt erityisesti vihreään siirtymään eli esimerkiksi yritysten uusiin ympäristöystävällisempiin energiaratkaisuihin tai kiertotaloutta hyödyntäviin prosesseihin.

Uusi JTF-rahasto tukee turvetuotannosta luopumista ja uusiutuvan energian käyttöönottoa

Ensimmäinen JTF-yritysrahoitushaku on käynnistynyt Länsi-Suomen alueella. JTF eli Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on uusi rahoitusmuoto, joka on tarkoitettu alueille, joilla vähennetään turpeen käyttöä ja edistetään vihreää siirtymää.

Rahoitusta myönnetään monipuolisesti eri toimialoille pk-yritysten kehittämiseen ja investointeihin. Keskeisimpiä rahoitettavia ovat muun muassa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden uudet ratkaisut sekä turvetuotantoalueiden ennallistaminen ja jatkokäyttö muuhun tarkoitukseen.

Satakuntaan on jaossa 1,5 milj. euroa ensimmäisessä JTF-yritysrahoitushaussa. Haku on avoinna 7.4.–31.5.2023. Rahoitusta haetaan EURA-järjestelmässä tämän Satakunnan hakuilmoituksen kautta. Lisätietoja hakukriteereistä saat lukemalla hakuilmoituksen, ottamalla yhteyttä pk-yritysten rahoitusneuvontaamme tai paikallisiin yritysasiantuntijoihimme (yhteystiedot jutun lopussa).

EAKR-rahastosta jaossa avustuksia energia- ja kiertotalousratkaisuihin

Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) hakujakso on avoinna 7.4.–31.5.2023. Satakunnassa on haettavissa rahoitusta yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Tällä hakujaksolla Satakunnassa on rahoitusta jaossa seuraavasti:

  • energiatehokkuustoimenpiteiden edistämiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen n. 600 000 euroa ja
  • kiertotalouteen siirtymisen edistämiseen n. 600 000 euroa.

Rahoitusta haetaan EURA-järjestelmässä tämän Satakunnan hakuilmoituksen kautta. Ilmoituksesta löytyvät kaikki tarkemmat kriteerit tuen myöntämiselle ja lisätietoa rahoituksesta.

Paljonko avustusta voi saada ja mihin sitä myönnetään

Pienin myönnettävä yrityksen kehittämisavustus investoinneissa ja kehittämistoimenpiteissä Länsi-Suomen alueella on pääsääntöisesti 10 000 euroa. Käytössä on erilaisia kustannusmalleja hankkeen luonteen mukaan. Avustuksia haetaan maksuun aina jälkikäteen, kun ostot ja toimenpiteet on saatu tehtyä hankesuunnitelman mukaisesti.

Investointeihin avustusta voidaan myöntää koneiden ja kaluston hankintaan, aineettomien investointien kustannuksiin, rakennuskustannuksiin, maanrakennuskustannuksiin sekä rakentamiseen liittyviin palkkakustannuksiin. Satakunnassa investointeihin myönnetään pääsääntöisesti tukea mikro- ja pienyrityksille 20 % ja keskisuurille yrityksille 10 %.

Kehittämishankkeisiin voidaan Satakunnassa myöntää tukea enintään 50 % koko hankkeen kustannuksista. Kehittämishankkeisiin sisältyviä hyväksyttäviä kustannuksia voivat olla mm. hanketta vetävän työntekijän palkkakustannukset, ulkopuoliset asiantuntijapalvelut, tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aine- ja puolivalmistekustannukset, kansainvälistymistä edistävät näyttelyyn tai messuille osallistumisen kustannukset sekä ulkomaille suuntautuvien matkojen kustannukset.

Avustusta myönnetään hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun tai uudistumiseen, kansainvälistymiseen, innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen, tuottavuuteen, digitaaliseen liiketoimintaan tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, hiilineutraalisuuden edistämiseen tai energia- tai materiaalitehokkuuteen.

Hyvä tietää hakemisesta

Hanketta suunnittelevan kannattaa tutustua ensin Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategiaan (pdf), joka sisältää myös ohjeita hakijoille. Varmista ehdot aina avoinna olevasta hakuilmoituksesta ja kysy asiantuntijan neuvoa.

Hakujakson aikana sisään tulleet hakemukset pisteytetään ja hankkeet asetetaan pisteytyksen mukaiseen järjestykseen rahoituksista päätettäessä. Rahoitusta myöntää Länsi-Suomen alueella Keski-Suomen ELY-keskus, mutta paikalliset asiantuntijat Satakunnassa käsittelevät hakemuksia. Hanketta ei kannata aloittaa ennen kuin olet saanut myönteisen päätöksen, sillä rahoitusta ei voida myöntää takautuvasti! Kun edellinen hakujakso päättyy, alkaa seuraava yleensä heti perään.

Yrityksen tulee laatia hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset.  

Hankerahoitusta ei voi saada yrityksen ns. perustoiminnan pyörittämiseen, hankkeella tavoitellaan tai kokeillaan aina jotain uutta. EURA-järjestelmä ohjaa hakijaa.

Kun hankesuunnitelmassa hyväksytyt toimet on tehty, voit hakea maksatusta. Varaudu siis siihen, että yrityksesi pystyy tekemään hankesuunnitelmassa olevat investoinnit ja toimet suunnitellussa ajassa, sillä avustukset maksetaan vasta jälkikäteen.

Neuvontaa hakemiseen

Rahoituksen hakemisessa auttaa ELY-keskusten valtakunnallinen Pk-yritysten rahoitusneuvonta puh. 0295 024 800 (arkisin klo 9–15) tai sähköpostilla [email protected]. Ota ensisijaisesti yhteyttä rahoitusneuvontaan, kun tarvitset apua hakujärjestelmän kanssa tai haluat tietää lisää sinun yrityksellesi sopivista rahoitusvaihtoehdoista.

Kun sinulla on valmis hankeidea, ota yhteyttä Satakunnan alueen asiantuntijoihimme ja käy ideasi läpi heidän kanssaan ennen hakemuksen jättämistä:

Kari Ruuhela, yritysasiantuntija, puh. 0295 022 077
Ari Nummelin, yritysasiantuntija, puh. 0295 022 071
Arto Lehtovirta, rahoitusasiantuntija, puh. 0295 024 183

sähköpostit ovat muotoa [email protected]

Esimerkkejä yrityksen kehittämisavustusta hyödyntäneistä yrityksistä

Porin Puukaluste on kasvanut merkittäväksi julkisten tilojen ja risteilijöiden kalustajaksi selkeällä kehittämisotteella

Porilaisten terapeuttien kehittämä seurapeli kerää suosiota mustalla huumorillaan ja ronskeilla kysymyksillään