Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Ruoppauksen teettäjän on hyvä tuntea vastuunsa (Häme)

Talvikausi on rantojen ruoppauksissa vilkasta aikaa. Tänä syksynä ruoppausilmoituksia on tehty tavallistakin enemmän. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vesilain valvojat haluavat muistuttaa ruoppauksiin liittyvien vahinkojen riskistä. Ruoppaushankkeen tilaamisessa on oltava tarkkana, että kaivinkonekuski tietää varmasti ruopattavan alueen rajat ja tuntee suunnitelman. Silloin ruoppauksesta ei tule vahingossa laajempaa kuin viranomaisille ilmoitettu.

Toinen riski liittyy koneiden käyttöön rannassa. Valvojien työuran ajalle on sattunut useita tapauksia, jossa kaivinkone on uponnut talviruoppauksessa jään läpi järveen ja uponneesta koneesta on päässyt öljyä vesistöön. Jos urakoitsijalla ei ole vakuutusta, öljyvahingon siivoamisen kustannukset voivat jäädä ruoppauksen teettäjälle eli rantakiinteistön omistajalle.

– Toivomme, että jokainen ruoppauksen teettäjä varmistaisi ennen tilaamista, että urakoitsijalla on vastuuvakuutus, joka kattaa ympäristövahingot, vesilain valvojat neuvovat.

ELY-keskuksen lausunnossa voi olla ohjeita myös pohjavesien suojeluun tai luonnonsuojeluun liittyen.

– Kirjoitamme lausunnon aina sillä oletuksella, että työn teettäjä lukee sen ja huolehtii, että myös urakoitsija on tietoinen mahdollisista rajoituksista.

Joskus vahingot voivat olla mahdottomia korjata edes rahalla. Esimerkiksi silloin, jos ruoppaus ulotetaan vahingossa liian syvälle ja pohjaveden purkautuminen rannassa muuttuu. Tai silloin, jos ruopataan laajemmalta alueelta kuin on ollut tarkoitus ja alueen läheisyydessä onkin uhanalaisen lajin elinympäristö, joka tuhoutuu.

Lisätietoja: 

Helka Sillfors
Ylitarkastaja, vesilain valvonta, Hämeen ELY-keskus
helka.sillfors(at)ely-keskus.fi