Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Poimintoja kiertotaloutta edistävistä hankkeista (Pirkanmaa)

Kiertotalouden edistämistehtävissä toimivat tunnistavat haasteen, jossa konkreettisiin toimiin kiinni pääsemiseksi on pystyttävä rakentamaan yhteistyötä pitkäjänteisesti ja yli oman organisaation. Resurssit kehittämiselle järjestyvät usein hankerahoituksen kautta.

Pirkanmaan ELY-keskuksella on rajalliset mahdollisuudet toimia kiertotaloushankkeiden vetäjänä, mutta ELY-keskus voi toimia eri tahoja ja verkostoja yhteen törmäyttävänä tausta- ja asiantuntijatahona sekä toimia esimerkiksi hankkeiden ohjausryhmissä.

Kuvituskuva.

Alla on esitetty muutamia poimintoja hankkeista, jotka osaltaan ovat Pirkanmaalla edistämässä siirtymäämme hiilineutraaliin kiertotalouteen:

Pirkanmaan ELY-keskuksen eri asiantuntijatahoja yhteensaattavasta roolista on tuore esimerkki kokoontumisesta, jossa Pirkanmaan ELY-keskus kutsui laaja-alaisen joukon asiantuntijoita keskustelemaan biohiilipohjaisten ratkaisujen edistämisestä vesienhoidossa sekä pohtimaan hankemahdollisuuksia aiheen ympäriltä.

– Uusille menetelmille on tarvetta etenkin valumavesien mukana tulevan vesistökuormituksen hillitsemisessä ja biohiili tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia niin vesiensuojelun kuin kiertotaloudenkin näkökulmasta, tiivistää Pirkanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Hanna Alajoki. Lisätiedot Hanna Alajoki, [email protected], puhelin 0295 036 339.

Julkisten hankintojen roolia ja kaupungin mahdollisuuksia edistää luoda markkinakysyntää on tarkasteltu EU-rahoitteisessa, Tampereen kaupungin 6Aika: kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI) -hankkeessa. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön syventämistä kiertotalouden edistämiseksi tarkasteltiin mm. Yliopistonkadun katu-urakan hankinnassa. Hankinta tehtiin käyttäen hyväksi suunnittele ja toteuta (ST) -mallia, johon kehitettiin suunnittelua ja toteuttamista ohjaavat kiertotalouden kriteerit. Kehittäminen tuotti tulosta, sillä Yliopistonkatu tullaan rakentamaan kiertotaloustavoitteita hyödyntäen.

– Hankintakriteereitä saatiin kohti tämän päivän vaatimuksia. Yhteistyö KIEPPI-hankkeen asiantuntijoiden kanssa toi rakennuttajainsinöörille uutta näkökulmaa ja hankintojen kiertotalouskriteereiden jatkokehittelyyn saatiin hyvä alku, summaa Tampereen kaupungin rakennuttaja Petri Leppänen.

Lisätietoja KIEPPI [Tampereen kaupunki - Smart Tampere - Kestävä Tampere 2030 -ohjelma].

Tutustu myös KEINO-osaamiskeskuksen juuri julkaisemaan Vähähiilisten hankintojen pelikirjaan: www.hankintakeino.fi/vahahiilisten-hankintojen-pelikirja

Loppusyksystä käynnistyneessä Verte Oy:n PirkaCirc-hankkeessa selvitetään bio- ja kiertotalouden kehittämisen maakunnallista yhteistyömallia.

– Selvitämme mm. yritysten ja kuntien kiertotalouden tarpeita ja fasilitoimme yhteistyötä merkittävissä kiertotalouden kärkiteemoissa (ml. teolliset symbioosit, infra ja- talonrakentaminen, jätehuolto ja kiertotalouden palvelut), kertoo hankkeessa aloittanut projektipäällikkö Karoliina Tuukkanen Verte Oy:stä.

Lisätietoja, Projektipäällikkö, PirkaCirc-hanke, [email protected], puhelin 050 5522 039.

Käynnistymässä olevassa, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston  Rakentamisen kiertotalouden TKI-verkosto (RATKI) -hankkeessa kootaan Pirkanmaan rakennusalan ja alaa sivuavia toimijoita yhteen rakennusalan kiertotalouden edistämiseksi.

​Lisätietoja https://projects.tuni.fi/ratki/esittely/

Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoitettu, Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden koordinoiman Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt, ns. KIERTO-hankkeen kohderyhmänä ovat tamperelaiset heikossa työmarkkina-asemassa olevat, erityisesti nuoret, työttömät työnhakijat, yritykset, kolmannen sektorin toimijat sekä kaupungin eri yksiköt ja päättäjät. Vuoden lopussa päättyvän hankkeen päätöstilaisuutena järjestettiin Kierto Fest -kiertotalousmessut.

Lisätietoja Kiertotalous - kasvua ja uutta osaamista (kiertotaloudestakasvua.fi)