Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Pakkausten kierrätystä kiritetään, näin löydät lajitteluohjeet ja lähimmät kierrätyspisteet

Kierrättäminen on Suomessa tehokasta ja helppoa, sillä useiden tuotteiden valmistajat, maahantuojat ja etämyyjät sekä pakkaajat vastaavat tuotteidensa jätehuollon järjestämisestä ja kustannuksista. Kierrätystavoitteet kiristyvät, joten nyt on aika huolehtia, että kaikki kierrätettävä materiaali otetaan talteen ja toimitetaan oikeaan kierrätyspisteeseen.

Kierrättämisellä on merkitystä, sillä erilliskeräykseen toimitetut jätteet valmistellaan uudelleenkäyttöön, kierrätetään materiaalina tai hyödynnetään energiana. Uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä seurataan ja tilastoidaan tarkoin, ja tähän saakka suunta on ollut pääosin hyvä.

Heinäkuussa hyväksytty jätelaki velvoittaa kuitenkin keräämään ja kierrättämään jätteet nykyistäkin tehokkaammin. Erityisesti pakkausten kierrätystavoitteet kiristyvät Suomessa ja koko Euroopan unionissa. Suomessa uusi pakkausasetus asettaa kierrätystavoitteet EU-säännöksiä vastaaviksi.


Pakkausten kierrätystavoitteet.
​​​​​​​

Huomio muovi- ja puupakkauksiin

Haasteena on, että pakkausjätteen kierrätysasteiden laskentasäännöt tiukentuvat, mikä tekee tavoitteiden saavuttamisesta yhä haastavampaa. Ympäristöministeriö on arvioinut, että erityisesti muovi- ja puupakkauksia koskevat tavoitteet ovat haasteelliset saavuttaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että niin kiinteistökohtaisia kierrätysastioita kuin aluekeräyspisteitä hyödynnetään ahkerasti.

Kuntien on järjestettävä pakkausjätteen erilliskeräys taajamissa vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä viimeistään 1.7.2023. Heinäkuusta 2023 lähtien kunnat keräävät pakkausjätteen kiinteistöiltä yhteistoiminnassa pakkausten tuottajien kanssa, jolloin tuottajat maksavat kunnille keräyksestä. Lisäksi pakkausjätteen tuottajien, eli pakkaajien ja pakattujen tuotteiden maahantuojien, tulee järjestää alueellisia keräyspaikkoja.

Kotitalouksien pakkausjätteille tarkoitetut alueelliset Rinki-ekopisteet sekä materiaalikohtaiset lajitteluohjeet löytyvät helposti Ringin verkkosivuilta. Kattava valikoima muitakin kierrätyspisteitä löytyy muun muassa jätehuoltoyhtiöiden ja tuottajayhteisöjen yhteisestä kierratys.info-verkkopalvelusta.

Katso kierrätysohjeet

Löydä lähin kierrätyspiste

Lue lisää